"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-21

Drygt 28 miljoner kronor i anslag från Formas

NYHET Formas forskarråd har beslutat tilldela forskare inom teknik och naturvetenskap vid Umeå universitet anslag med drygt 28 miljoner kronor. Totalt delar Formas ut 1,1 miljarder kronor till 316 olika projekt vid landets lärosäten.

Text: Anna-Lena Lindskog

Följande forskare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har beviljats anslag från Formas årliga öppna utlysning för projektstöd:

Ivan Kozyatnyk, Kemiska institutionen, Biochars modifierad med Moringa oleifera proteiner för rening av vatten, 2 901 000 kronor.

Pär Byström, Ekologi, miljö och geovetenskap, Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering, 2 987 000 kronor.

Christiane Funk, Kemiska institutionen, Utveckling av hållbara och biobaserade UV-filterkemikalier, 2 998 800 kronor.

Per Stenberg, Ekologi, miljö och geovetenskap, Biodiversitet och förekomsten av patogener i norra Sverige – 40 års påverkan av miljö- och klimatförändringar, 2 999 652 kronor.

Agneta Andersson, Ekologi, miljö och geovetenskap, Effekter av brunifiering på marina födovävens funktion och kvalitet, 2 983 695 kronor.

Johan Olofsson, Ekologi, miljö och geovetenskap, Ökar renar trädens tillväxt?, 2 996 910 kronor.

Christian Hedberg, Kemiska institutionen, CryptO - Selektiv kemoterapi mot kryptosporidos i idisslare, 3 00 0000 kronor.

Följande forskare får anslag i utlysningen av mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären:

Ying-Jui Hsu, Fysik, Gröna energilösningar genom hydrotermiska processer: förbättrad geotermisk energianvändning och CO2-lagring genom fysikaliska och kemiska egenskaper hos vätskor, 3 287 385 kronor.

Yu-Tuan Huang, Ekologi, miljö och geovetenskap, Kan information bevarade i gamla marklager användas för att förutspå framtida miljöförändringar?: Historiskt DNA som verktyg för att bedöma hur terrestra ekosystem svarar på miljöstörningar, 4 141 473 kronor.