"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-10

Drygt 41 miljoner kronor till forskning vid Umeå universitet

NYHET 28 forskare vid Umeå universitet får anslag på sammanlagt drygt 41 miljoner kronor av Vetenskapsrådets ämnesområden för humaniora och samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap samt medicin.

Ämnesområdet för naturvetenskap och teknikvetenskap meddelar sitt anslagsbeslut den 11 november. Beslut om tilldelning av medel till ansökningar inför 2005 har fattats av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Följande fem har fått ta del av utdelningen vid Umeå universitet:

Eva Strangert, fonetik, får 540 000 kronor för förstudier inom "det offentliga talets prosodi" samt "Generations- och könsskillnader i uttalet av svenska dialekter"

Bertil Strömberg, filosofi, får 3-årigt projektbidrag om sammanlagt 2 454 000 kronor för "Naturalism, mening och moralisk motivation"

Nicholas Aylott, statsvetenskap, får 3-årigt projektbidrag om samanlagt 2 025 000 kronor för ’’Europeisering i nordiska politiska partier’’.

Åsa Gunnarsson, rättsvetenskap, får 3-årigt projektbidrag på sammanlagt 1 896 000 kronor för ’’Rätten till jämställdhet i välfärdsstaten – en genusrättsvetenskaplig studie om socialt medborgarskap’’.

Anders Lidström, statsvetenskap, får 3-årigt projektbidrag om samanlagt 2 640 000 kronor för ’’Förändrad styrning och ny territoriell politik - en jämförande analys av Sverige, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna’’.

Nora Räthzel, sociologi, får 3-årigt projektbidrag om samanlagt 2 980 000 kronor för ’’Grunda Globaliseringen: Volvoanställdas arbets-, fritids- och politiska liv i Europa, Afrika och Sydamerika – en utökad fallstudie’’.

Bidragsbeslut inom utbildningsvetenskap, årets beslut från Utbildningsvetenskapliga kommittén.
Följande fyra har fått ta del av utdelningen vid Umeå universitet: 

Anna Larsson, idéhistoria, får 3 080 000 kronor till en fyraårig forskarassistentbefattning för ett projekt inom utbildningsforskning: ”Hur mobbning blev ett samhällsproblem: Den svenska mobbningsdebattens formering och utveckling”.

Rafael Lindqvist, socialt arbete, får 3-årigt projektbidrag om sammanlagt 729 000 kronor för ’’Normalitet och avvikelse- Om skolans insatser för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd''.

Lundahl Lisbeth, institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, får ett 3-årigt projektbidrag om sammanlagt 5 100 000 kronor för ’’Individen, vägarna, valen Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv’’.

Kent Löfgren, beteendevetenskapliga mätningar, för 3-årigt projektbidrag om samanlagt 2 025 000 kronor för ’’Teoretiska och praktiska konsekvenser av ett införande av ECTS-systemet i den svenska högskolan’’.

Beslut om tilldelning av medel till ansökningar inför 2005 har fattats av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin.
Följande 18 vid Umeå universitet har fått del av utdelningen:

Ulf Ahlgren, UCMM, "The role of NK related genes in specification and development of the gastrointestinal tract" (Genetisk inverkan på mag-tarmkanalens utveckling), 375 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 125 000 kr.

Niklas Arnberg, virologi, "Adenovirus lifecycle" (Aspekter på adenovirus), 350 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 050 000 kr.

Helena Edlund, UCMM, "Beta cell differentiation, lipotoxicity, and diabetes" Bukspottkörtelns utveckling, betacellsutveckling och diabetes), 600 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 800 000 kr.

Maria Fällman, molekylärbiologi, "Microbe-induced antimicrobial responses in host cells - effects of bacterial virulence effectors"(Värdcellers svar på bakterieangrepp), 350 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 050 000.

Yngve Gustafson, geriatrik, "Falls among older people in residential care facilities with a special focus on people with dementia" (Fallolyckor i äldrevård med tonvikt på människor med demenssjukdom), 275 000 kr/år 2005–2007, totalt 825 000 kr.

Håkan Hedman, onkologi, "LRIG cell surface receptors: function and role in health and disease" (LRIG-receptorer på cellytorna – funktioner och roll vid hälsa och sjukdom), 250 000 kr/år 2005–2007, totalt 750 000 kr.

Dan Hultmark, UCMP, "Early response genes in Drosophila immunity" (Gener med betydelse för tidigt immunförsvar hos bananflugan), 810 000 kr/år 2005–2007, totalt 2 430 000 kr.

Anneli Ivarsson, epidemiologi och folkhälsovetenskap, "Celiac disease. Has time come for primary prevention and general screening? Evaluation of the Swedish epidemic and post-epidemic birth cohorts at twelve years of age" (Screening och förebyggande arbete vid celiaki/glutenintolerans), 275 000 kr/år 2005–2007, totalt 825 000 kr.

Kui Liu, medicinsk kemi, "Studies of Hormonal Factors and Signaling Molecules Involved in the Development and Progression of Ovarian Cancer" (Hormonfaktorer och signalmolekyler vid utveckling av äggstockscancer), 275 000 kr/år 2005–2006, totalt 550 000 kr.

Mari Norgren, klinisk mikrobiologi, "Studies of pathogenesis and population structure among pyogenic streptococci" (Sjukdomsframkallande egenskaper och populationsstruktur hos feberorsakande streptokocker), 275 000 kr/år 2005–2006, totalt 550 000 kr.

Björn Olsen, infektionssjukdomar, (adjungerad): "Influenza type A in wild birds; prevalence, ecology, modes of transmission and consequences for animals and humans" (Fågelburen spridning av influensa typ A), 275 000 kr/år 2005–2007, totalt 825 000 kr.

Tommy Olsson, medicin, "Steroid hormones and obesity related cardiovascular disease" (Könshormoner och fetma i samband med hjärt-kärlsjukdomar), 450 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 350 000 kr.

Ulrich von Pawel-Rammingen, molekylärbiologi: "Studies on the role of proteolytic activities for the pathogenicity of the important human pathogen Streptococcus pyogenes" (Proteolytiska processer vid streptokockinfektioner), 225 000 kr/år 2005–2006, totalt 450 000 kr.

Ingrid Strömberg, histologi med cellbiologi, "Reconstruction of the Basal Ganglia. Grafting therapy in neurodegerative disorders" (Graftbehandling och transplantation vid neurologiska sjukdomar), 275 000 kr/år 2005–2007, totalt 825 000 kr.

Lars-Eric Thornell, anatomi, "Stem cells, cytoskeltal and myofibrillar proteins in human striated muscle. Importance for adaptation of muscle fibres to injury, exercise and disease" (Stamceller och andra faktorer vid muskelfibrers anpassning till skador, träning och sjukdom), 300 000 kr/år 2005–2007, totalt 900 000 kr.

Bernt Eric Uhlin, molekylärbiologi, "Bacteria-host interactions: Mechanisms controlling expression of enterobacterial virulence factors" (Samspel mellan bakterier och värdceller), 400 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 200 000 kr.

Mingde Wang, obstetrik och gynekologi, (forskningstid för klinisk forskare): "GABA-A receptor subunit specific modulation of proton (H+), Zinc (Zn2+), pentobarbital and neurosteroid analogues on recombinant GABA-A receptor expressed in Xenopus oocytes" (GABA-receptorer och neurosteroider), 186 000 kr/år 2005–2007, totalt 558 000 kr.

Lars Weinehall, epidemiologi och folkhälsovetenskap, "Does screening generate ill-health and increased demands on health care services? A longitudinal study based on epidemiological registers, health statistic and the Västerbotten Intervention Program" (Skapar stora hälsoundersökningar dålig hälsa och ökat tryck på vårdorganisationen? En långtidsutvärdering av bl.a. Västerbottensprojektet), 375 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 125 000 kr.

Projektbeskrivningar och mer information kan nås via rådets webbplats: vrproj.vr.se/

Redaktör: Carina Dahlberg