"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-18

Drygt 5,5 miljoner för forskning om skriftanvändingen under 1800-talet

NYHET Ett nordiskt forskningsprojekt med medsökande från Umeå universitet har beviljats motsvarande ca 5 579 000 kr av NOS-HS, Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

I projektet "Reading and writing from below: Towards a new social history of literacy in the Nordic sphere during the long nineteenth century" ingår forskare från Sverige, Finland, Island och Danmark. Från Umeå universitet medverkar docent Ann-Catrine Edlund, Institutionen för språkstudier, samt professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Projektet handlar om skriftanvändningens sociala historia i de nordiska länderna under 1800-talet. Särskilt fokus läggs vid det skrivna ordets användning och funktion i vardagen för ”vanliga människor”. Projektet är tvärvetenskapligt med forskare från historia, folkloristik, etnologi, litteraturvetenskap och språkvetenskap. Det kommer att pågå under åren 2011–2014 och koordineras från Helsingfors universitet.

Redaktör: Helena Vejbrink