"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-28

Drygt elva miljoner till samhällsvetenskaplig forskning

NYHET Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet får dela på mer än elva miljoner kronor i beviljade medel från Riksbankens Jubileumsfond. Sju miljoner kronor går till Anders Lidström för forskning om demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutioner inom svenska stadsregioner.

– Dagens kommungränser betyder allt mindre eftersom människor i högre grad pendlar, gör sina inköp eller tillbringar fritiden i en grannkommun. Vi ska undersöka vad sådana sammanvävningar får för konsekvenser för medborgarna och för hur man i de kommuner som berörs löser gemensamma problem, säger Anders Lidström vid Umeå universitets statsvetenskapliga institution.

Ytterligare två forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljas medel. Anne Grönlund vid den sociologiska institutionen får cirka 1,8 miljoner kronor för projektet ”Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?” och Guy Madison vid institutionen för psykologi får cirka 2,4 miljoner kronor för projektet ”Musical groove: functions, mechanisms and origin”.

I årets ansökningsomgång inkom sammanlagt cirka 800 ansökningar till Riksbankens Jubileumsfond, varav stöd beviljas till tre forskningsprogram, ett dussintal infrastrukturprojekt och drygt 40 forskningsprojekt. Totalt satsar därmed Jubileumsfonden upp emot 300 miljoner kronor på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Nedan följer kontaktuppgifter och fullständiga projekttitlar för de tre forskningsprojekt som beviljats medel vid Umeå universitet:
Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, får 7 miljoner kronor för projektet Svenska stadsregioner: Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutioner Tel: 090-786 6181, 070-691 32 99
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.se
Anne Grönlund, sociologiska institutionen, får 1 810 000 kronor för projektet Lärande i arbetet – könssegregeringens motor? En komparativ studie av kön, lärande, lön och beroende på åtta länders arbetsmarknader Tel: 090-786 6814
E-post: anne.gronlund@soc.umu.se
Guy Madison, institutionen för psykologi, får 2 415 000 kronor för projektet Musical groove: functions, mechanisms and origin Tel: 090-786 6401, 070- 554 3034
E-post: guy.madison@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson