"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-08-30

Drygt fem miljoner till tre projekt vid Umeå universitet

NYHET Examination på nätet, nätverk för kvalitet i avancerade kurser och processbaserad bedömning genom blended learning är namnen på de tre Umeåprojekt som tillsammans får mer än fem miljoner kronor från NSHU.

Av totalt 137 intresseanmälningar beviljas 16 projekt medel från myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU). Tre av dessa tvååriga utvecklingsprojekt drivs vid Umeå universitet: • Examination på nätet Agneta Hult, pedagogiska institutionen • Nätverk för kvalitet i avancerade kurser Svante Norrhem, institutionen för historiska studier
• Processbaserad bedömning genom blended learning Brian Hudson, interaktiva medier och lärande (IML)

Umeåprojekten får mellan 1,4 och 2 miljoner kronor vardera. Projekten ska genomföras i samarbete mellan minst tre högskolor, och av alla krävs medfinansiering. NSHU - myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning – inrättades i januari 2006, och har som uppgift att stödja och främja utvecklingen av högre utbildning. Huvuduppdragen är breddad rekrytering, pedagogisk utveckling med den nya utbildnings- och examensstrukturen (Bolognaprocessen) samt IT-stödd distansutbildning. NSHU har två föregångare: Myndigheten för Sveriges nätuniversitet samt Rådet för högre utbildning.

För mer information, kontakta:

Agneta Hult, pedagogiska institutionen tel: 090-786 5706 e-post: Agneta.Hult@pedag.umu.se

Svante Norrhem, institutionen för historiska studier, tel: 090-786 62 51 e-post: svante.norrhem@histstud.umu.se

Brian Hudson, interaktiva medier och lärande (IML), tel: 090-786 6037 e-post: brian.hudson@educ.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson