"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-20

Drygt två miljoner till databas för attityder

NYHET Vetenskapsrådet beviljar 2,25 miljoner kronor till databasen för European Social Survey, en attitydundersökning med tusentals svenskar och andra européer som deltagare. Ansvarig för den svenska delen är Mikael Hjerm vid Umeå universitet.

Vetenskapsrådet satsar i år flera miljoner till uppbyggnad och vård av databaser för forskning. En av de beviljade ansökningarna är attitydundersökningen European Social Survey (ESS), som får drygt två miljoner kronor inför nästa omgång av projektet. ESS stöds sedan tidigare även av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Riksbankens Jubileumsfond.

Attitydundersökningen ESS har redan genomförts tre gånger i mer än trettio länder, och tusentals européer har intervjuats om deras inställning till bland annat invandring, demokrati, jämställdhet och medicinanvändning. Avsikten är dels att undersöka vilka åsikter i viktiga samhällsfrågor man återfinner i de olika europeiska länderna, dels att kartlägga levnadsförhållandena för ländernas invånare.

År 2005 belönades projektet med Europakommissionens Descartes-pris, och det var första gången ett samhällsvetenskapligt projekt tilldelades det prestigefyllda vetenskapliga priset.

Av 45 inkomna ansökningar till Vetenskapsrådet beviljades 22, och databaserna finns inom så skilda områden som miljöarkeologi, språkforskning, ekonomi och hälsoforskning.

För mer information om European Social Survey, se: www.info.umu.se/fodb/Projekt.aspx?id=348
eller kontakta: Mikael Hjerm, sociologiska institutionen, Umeå universitet, Tel: 090-786 9517, e-post: mikael.hjerm@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson