"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-11

Drygt två miljoner till forskning om barn och hjärnskador

NYHET Norrbacka-Eugeniastiftelsen har tilldelat 2,4 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid institutionen för psykologi, Umeå universitet. Ett syfte med projektet är att undersöka hur cerebral pares kan upptäckas i ett tidigt skede.

Anslaget ska finansiera Anna-Maria Johanssons anställning som doktorand under fyra års tid. Hon ska i sitt doktorsarbete studera hur hjärnskador tidigt i livet kan orsaka förändringar i hjärnans uppbyggnad, som i sin tur påverkar motorik och rörelsemönster när barnet blir äldre. I fokus för studierna är mycket för tidigt födda barn, och barn och ungdomar som har diagnosen cerebral pares på grund av en medfödd eller tidig hjärnskada.

En grupp som ska ingå i projektet är 7–9-åringar som är mycket för tidigt födda. Anna-Maria Johansson ska undersöka hur vanligt det är att dessa barn har funktionella avvikelser, och hur dessa funktionsnedsättningar kan kopplas till strukturella skador i hjärnan. Studierna kommer att utföras med hjälp av avancerad teknik för rörelseregistrering (ProReflex) och hjärnavbildning (MRI). Anna-Maria Johansson ska också under två års tid följa den sensomotoriska utvecklingen hos för tidigt födda spädbarn, och på så sätt undersöka möjligheten att tidigt identifiera utvecklingsavvikelser, exempelvis cerebral pares, som orsakats av anläggningsskador i hjärnan.

En annan del i forskningsprojektet är att undersöka om så kallad integrationsträning kan förbättra rörelsemönster, kognition och varseblivning hos barn och ungdomar med en medfödd funktionsnedsättning.

Forskningsprojektet leds av professor Louise Rönnqvist, och ska ske i samarbete med forskare och kliniker vid Barnkliniken, institutionen för klinisk vetenskap, NUS, Kolbäckens barn- och ungdomshabilitering samt med enheten för diagnostisk radiologi, institutionen för strålningsvetenskaper, NUS.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen ger stöd till forskning rörande personer med fysisk rörelsenedsättning, läs mer på: www.norrbacka-eugenia.se

För mer information om forskningsprojektet, kontakta: Louise Rönnqvist, institutionen för psykologi, Umeå universitet Tel: 090-786 64 11
E-post: louise.ronnqvist@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson