"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-03

Dubbelt belönad magisteruppsats

NYHET Malin Andersson, numera doktorand vid Pedagogiska institutionen, avslutade sin grundutbildning våren 2021 med att skriva en magisteruppsats kopplat till ett projekt som hon och Staffan Karp har arbetat i tillsammans med Svenska Innebandyförbundet. Nu har uppsatsen fått både Innebandyns Kompetenscentrums vetenskapliga pris och vunnit SVEBI:s uppsatstävling.

Bakgrund

Svensk idrottsrörelse står inför en stor organisationsförändring där Svenska Parasportförbundets idrotter ska föras över till mottagande specialidrottsförbund. Idrottare med funktionsnedsättning ska därmed inkluderas i de övriga specialidrottsförbundens ordinarie verksamheter. Detta innebär att krav ställs på specialidrottsförbundens strukturer för mottagande gällande resursfördelning, tillgänglighet och specialkompetens.

Studiens syfte var att undersöka beredskap för förändringsprocessen och vilka utmaningar och möjligheter den kan föra med sig inom ett av de mottagande specialidrottsförbunden, Svenska Innebandyförbundet. Denna kvalitativa studie har undersökt utmaningar, möjligheter och beredskap gällande processen på föreningsnivå genom semi-strukturerade intervjuer med föreningsrepresentanter och aktiva utövare med och utan funktionsnedsättning.

Titeln på Malin Anderssons magisteruppsats är ”Folksporten för alla - alltid. Svenska innebandys inkluderingsresa”. Handledare var Staffan Karp.

IKC:s vetenskapliga pris

Innebandyns Kompetenscentrum delar ut pris varje år till bästa uppsats på kandidatnivå och bästa uppsats på avancerad nivå. Priset för bästa magisteruppsats 2021 har alltså tilldelats Malin Andersson och delas ut på Idrottshögskolans forskningsdag den 13:e maj. Så här lyder juryns motivering: 

Malin Andersson har skrivit en gedigen, kritiskt analyserande och välskriven uppsats som håller en hög vetenskaplig nivå. Uppsatsens ämne är dagsaktuellt för Svenska Innebandyförbundet och hela innebandyrörelsen. Resultaten av studien kommer att tillämpas i anslutning till den paraintegreringsprocess som innebandyn har påbörjat. Uppsatsen är magisteruppsats i pedagogik och skriven vid Umeå universitet.

SVEBI:s uppsatstävling

Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne. Malin Andersson som även vunnit SVEBI:s pris är inbjuden att hålla ett anförande på SVEBI:s årskonferens i Malmö i juni 2022. Huvudtemat för konferensen är ”Sport in a changing world”, ett tema som fokuserar på idrottens förhållande till utmaningar och trender i dagens samhälle.