"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-09 Uppdaterad: 2018-08-15, 08:52

Dubbelt så många skrivplatser på kunskapsprov för läkare

NYHET Intresset är stort för kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES. Den 13 augusti kl. 09.00 släpps därför 240 extraplatser för det teoretiska delprovet den 8 september. Det innebär att det totala antalet skrivplatser för aktuellt skrivtillfälle mer än fördubblas.

– Vi är oerhört glada att det blev en sådan anstormning att få skriva kunskapsprovet och beklagar att vi inte hade förutsett det ökade intresset. Tack vare snabba insatser från Göteborgs och Lunds universitet kan vi nu drygt dubblera antalet skrivplatser. Provet kan nu tas i Umeå, Göteborg och Lund, säger Magnus Hultin, ansvarig för kunskapsprovet för läkare.

Umeå universitet har ett nationellt uppdrag att ordna kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/EES-området. Kunskapsprovet består av ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov. Det teoretiska delprovet genomförs vid fyra tillfällen varje år, och den 28 juni öppnade den ordinarie anmälan för det teoretiska provtillfället den 8 september. Drygt ett dygn senare var de 200 skrivplatserna fyllda. På måndag den 13 augusti kl. 09.00 öppnar därför en ny anmälningsmöjlighet för det teoretiska delprovet i september.

– 240 extra skrivplatser är bokningsbara fram till fredag den 17 augusti kl. 12.00. Extraplatserna genomförs i godkända tentamenslokaler i Umeå, Göteborg och Lund, och förutsätter tillgång till egen dator, säger Magnus Hultin.

Sedan oktober 2016 har 7 kunskapsprov för läkare genomförts. På det senaste teoretiska delprovet godkändes 33 av de 100 som skrev provet. Totalt har 130 godkänts på teoretiska delprovet och 78 godkänts också på det praktiska delprovet.

Socialstyrelsen meddelade den 20 juni 2018 att antalet försök på kunskapsprovet ska begränsas till tre försök på det teoretiska delprovet och tre på det praktiska delprovet. Den maximalt tillåtna tiden från första försök till sista tillåtna försök är 5 år. Delprov tagna före 1 juli 2019 räknas inte in i maximalt antal tillåtna försök.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Hultin, programdirektör för läkarprogrammet och ansvarig för kunskapsprov för läkare, docent i anestesi och intensivvård, Umeå universitet
Telefon: 090-786 91 09
E-post: magnus.hultin@umu.se