"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-10-20

Dyslexi – ett problem inte bara med läsning och stavning utan också med lyssning

NYHET Mycket talar för att dyslektikers problem beror på i vilken form de lagrat det talade språket i hjärnan. En avhandling av Michael Gruber visar att dyslektiker har svårigheter att urskilja detaljerad information när de lyssnar till talat språk.

Avhandlingens allmänna syfte är att belysa relationen mellan förmågor i talspråket och skriftspråket hos dyslektiska vuxna och barn.

Avhandlingen består av tre studier. I den första kunde Gruber fastställa att jämfört med goda läsare så har vuxna som i barndomen diagnostiserats som dyslektiker fortfarande betydande svårigheter med uppgifter som ställer höga krav på läsförmågan Dessa vuxna väljer i hög grad bort uppgifter som innebär mycket läsning.

Den andra studien visar att samma vuxna också har svårigheter att uppfatta enstaviga ord men däremot inte ord med flera stavelser när man låter dom lyssna på tal som har reducerats på information.

Studie nummer tre visar att dyslektiska 10 och 15-åringar har sämre förmåga att konsekvent identifiera stavelser vid en lyssningsuppgift. En allmänt accepterad åsikt bland forskare är att dyslektiker har svårigheter med så kallade fonologiska uppgifter, dvs. att uppmärksamma det talade språkets ljudmässiga karaktär.

Resultaten i avhandlingen stärker denna hypotes och pekar mot att dyslektikerns problem har att göra med i vilken form han eller hon har lagrat det talade språket i hjärnan. När man lär sej läsa bör talspråkets struktur i hjärnan likna det skrivna språkets struktur, dvs det bör finnas ljudmässiga motsvarigheter till bokstäverna. Det verkar som om dyslektikern inte har utvecklat en sådan struktur och därmed får svårigheter att översätta bokstäver till ljud.

Fredagen den 24 oktober försvarar Michael Gruber, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Dyslexics’ phonological processing in relation to speech perception. Svensk titel: Dyslektikers fonologiska processer i förhållande till talperception. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Beteendevetarhuset, sal bt 102. Fakultetsopponent är Professor Maria Mody, Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital, Boston, USA.

Michael Gruber är uppvuxen i Sävedalen utanför Göteborg.

Michael Gruber nås på:Institutionen för psykologi, Umeå universitetTel: 090-786 78 35
E-post: michel.gruber@psy.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg