"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-08

EcoChange djupdyker i rubbat ekosystem

NYHET Klimatförändringarna kommer att göra den marina födoväven mindre effektiv, och mängderna miljögifter i fisk och andra organismer kommer att öka. Detta har visats under den första fasen av EcoChange, och nu dyker forskarna ännu djupare i dessa frågor. ”En stor del av vårt arbete handlar om vad denna minskning i födovävseffektivitet kan få för effekter” säger Agneta Andersson, professor i marin ekologi vid Umeå Universitet och koordinator för EcoChange.

Födoväven är central i arbetet inom EcoChange, det strategiska forskningsprogrammet som pågått sedan 2011, och som nu är inne i fas 2. Resultaten som producerats inom EcoChange visar att den marina födovävens effektivitet kommer att minska i framtiden. Forskare från en rad olika discipliner samarbetar nu kring frågor som rör fisk, miljögifter och den försämrade födovävseffektiviteten.

Orolig för fisken

Alla delar av födoväven kommer att påverkas av klimatförändringarna, inte minst fisken. Ett tema inom EcoChange handlar om denna del av födoväven, och leds av Per Larsson, professor vid Linnéuniversitetet. Han är orolig för Östersjöns framtida fiskpopulationer. En försämrad födovävseffektivitet leder till minskad fiskproduktion och en ökad mängd miljögifter i fisken, och ett utsötat hav kan leda till en invasion av sötvattenfiskar.

Djupdykning

Nu går forskningsprogrammet EcoChange in i sin andra fas. ”Planen är att gräva ännu djupare i frågorna som rör hur klimatförändringarna kommer att påverka den marina födoväven, och att hitta sätt att nyttja resultaten i arbetet för en hållbar vattenförvaltning”, säger Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet och vice koordinator för EcoChange. ”Samarbetet mellan Umeå universitet och Linnéuniversitetet är en viktig del av EcoChange, och kommer att stärkas de kommande åren. EcoChange 2.0 är igång!”, säger hon.

För mer information, kontakta professor Agneta Andersson, inst f Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, agneta.andersson@umu.se

Artikel: Djupdykning i födovävens funktioner

EcoChange webbsajt

Redaktör: Kristina Viklund