"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-20

Ecochange: Klimatförändringar kan minska övergödningen i Östersjön

NYHET En etablerad uppfattning är att ökat inflöde av näringsämnen till havet, till exempel genom älvtillrinning, orsakar övergödning och växtplanktonblomningar i kustområdena. Nya upptäckter gjorda av Ecochange-forskare tyder dock på att det faktiskt kan vara precis tvärtom.

Provtagning i Råneälvens mynning sommaren 2011.  Foto: Mikael Molin/UMSC

Klimatförändringarna förutsägs orsaka ökat inflöde av sötvatten till kustområdena i norra Europa, till exempel i Bottniska viken. Älvvattnet i dessa områden är ofta brunt och innehåller, förutom kväve och fosfor, höga halter av organiskt kol (ADOC).

Provtagning i söder och norr

Under sommarsäsongen utfördes en studie i Emåns mynningsområde i Egentliga Östersjön och i Råneälvens mynningsområde i Bottenviken. Prover togs från såväl älvarna som kustvattnen. Växtplankton- och bakterieproduktionen mättes, och den mikrobiella mångfalden analyserades. Projektet är en del av Ecochanges forskningstema 1, och fältarbetet leddes av Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar, och Agneta Andersson, professor i marin ekologi vid Umeå universitet.

Minskad ljusinstrålning hämmar planktontillväxt

Tidiga resultat från studien tyder på att ett ökat inflöde av sötvatten till kustområdena snarare minskar växtplanktontillväxten, än orsakar blomningar. Detta hänger samman med de höga ADOC-koncentrationerna i det tillrinnande älvvattnet. Enligt forskarna är det rimligt att de höga ADOC-halterna hindrar ljusinstrålningen från solen, vilket i sin tur hämmar växtplanktontillväxten. Dessutom gynnas bakterietillväxten i vattnet av den höga ADOC-koncentrationen, eftersom bakterierna kan använda ADOC som föda.

Effekter på fiskproduktionen

De förändringar forskarna har sett sker långt ner i havets näringsväv, men de kan komma att orsaka allvarliga problem även högre upp i näringsväven. I slutändan kan fiskproduktionen påverkas negativt.

- Om mängden växtplankton i kustvattnen minskar är det troligt att det medför att fiskproduktionen också minskar, förklarar Agneta Andersson.

Resultaten från studien utvärderas ytterligare under hösten. De slutgiltiga resultaten beräknas bli klara under vintern 2011–2012.

Läs mer

Ecochange tema 1Ecochange – en sammanfattning på svenska

Kontaktinformation

Agneta AnderssonProfessor i marin ekologi, Umeå universitet
E-post: agneta.andersson@emg.umu.se
Telefon: 090-786 98 45

Redaktör: Andrea Gillgren