"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-15

EDEN validerar verktyg och metoder mot CBRNE-hot

NYHET Inom EDEN jobbar Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet med att ta fram ett CBRNE-träningsprogram för blåljusmyndigheter i hela EU.– Vi jobbar också med utvärdering av alla verktyg som ska testas och av övningarna som organiseras samt hjälper till med etiska frågor som uppkommer inom projektet, säger Svenja Stöven, kontaktperson för projektet i Umeå.

Terroristers användning av farliga ämnen (CBRNE – kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), samt olyckor med farliga ämnen, är ett hot mot både medborgare och infrastruktur. För att förebygga och hantera CBRNE-hot har Europeiska Kommissionen därför åtagit sig att stödja forskning och utveckling inom området. Målet är att förbättra samhällets motståndskraft mot CBRNE-hot på både nationell och internationell nivå.

Europeiskt projekt

Ett initiativ som stöds av Europeiska Kommissionen är EDEN (End-user driven DEmo for cbrNe), ett europeiskt projekt som startade i september 2013 med syfte att hitta lösningar för att förebygga och hantera CBRNE-hot. Projektets huvudsakliga uppgift är att validera verktyg och metoder som utvecklats av EDEN-konsortiets 36 partners från industri, akademi och forskningscentra. Valideringen sker genom arton verklighetsnära förevisningar och övningar.

Övningsaktiviteterna rör främst tre typer av scenarier: (i) biologiska och kemiska hot mot matproduktionskedjan; (ii) attacker mot industrianläggningar och olyckor som involverar toxiska kemikalier; samt (iii) radiologiska, nukleära och explosiva kriser som kan uppstå vid attentat mot kärnkraftsanläggningar eller från utspridningsanordningar för radioaktiva ämnen.

Övningar genomförs

Flera övningar inom projektet har redan genomförts. Från januari till maj 2015 arrangerades tre demonstrationer i Polen som handlade som radiologiska, nukleära och explosiva kriser. Dessa inkluderar en inledande seminarieövning (”table-top”); en simulering av ett attentat mot en virtuell kärnkraftsanläggning; samt en fullskalig fältövning med aktivt deltagande från slutanvändare (exempelvis personal från räddningstjänst, myndigheter och gränsbevakning). Nästa demonstration för ett scenario med radiologiska, nukleära och explosiva ämnen kommer att hållas vid the ENEA Research Centre i Frascati i Italien, där slutanvändare från hela Europa ska delta. Där ska innovativa tekniker för fjärrövervakning av utspridningsanordningar för radioaktiva ämnen samt metoder för att hantera smuggling av radiologiskt material testas.

För kemiska ämnen utfördes en förevisning i Norge under två dagar i juni 2015. Demonstrationen ägnades åt de medicinska aspekterna av en större attack med kemiska vapen. Fullskaliga övningar är även planerade att hållas under hösten i Antwerpen (Belgien) och i Rom (Italien).  Dessutom pågår förberedelser för en demonstration av BC-hot mot matproduktionskedjan i april 2016 med tester i Italien och Spanien.

Projektet ska avslutas i december 2016.

– Då hoppas vi att ha etablerat EDENs sätt att samla, integrera och validera krishanteringsverktyg och -träning som en europeisk mekanism för kvalitetssäkring inom CBRNE-området, säger Svenja Stöven.

Om Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet:

Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera CBRNE-forskningsmiljön i Umeå som ett ledande excellenscenter för CBRNE-forskning och utveckling i Europa. Centret är en centrumbildning knuten till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
http://www.cbrne.umu.se/

För mer information, kontakta gärna:

Svenja Stöven, projektkoordinator på CBRNE-centret vid Umeå universitetTelefon: 090-786 78 46
E-post: svenja.stoven@umu.se
Pressbild för nedladdning. Foto: CBRNE

Redaktör: Ingrid Söderbergh