"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-04

Edouard Pesquet blir Umeå universitets första Gunnar Öquist Fellow

NYHET Växtforskaren Edouard Pesquet, vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet, utses till Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär tre miljoner till förfogande för forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom hans mentor.

– Det känns fantastiskt roligt! Det är ett bevis på att den forskning jag så länge hållit på med går framåt. Inte minst är jag glad över att få Gunnar Öquist som personlig mentor. Det betyder mycket att få ha en så erfaren forskare att bolla mina idéer med, säger Edouard Pesquet, forskarassistent vid institutionen för fysiologisk botanik.

Hans forskning handlar om att i detalj förstå hur det går till när celler formerar de rör som transporterar vatten och mineraler i växten.

När en plantas skott skjuter upp ur jorden måste vatten och mineraler transporteras från roten till de spirande bladen. Det sker via en specialiserad vävnad i växten som kallas xylem. Den består av celler som i mikroskop liknar en luftstrupe, men transporterar sav i stället för luft. Cellerna fäster mot varandra kant i kant och bildar ledningar genom hela växten. Dessa ”rörmokarceller” fyller sin funktion tack vare att de kan stärka sin struktur genom att förtjocka sina väggar och urholkas genom programmerad celldöd. Xylemet är det vi i dagligt tal kallar ved.

Edouard Pesquet arbetar med att försöka förstå hur växternas rörsystem bildas. Med stamceller från poppel och backtrav har han utvecklat cellkulturer som kan fås att bilda ”rörmokarceller” som i kombination med flera biologiska tekniker används för att kartlägga i vilken ordning olika händelser inträffar när rörsystemet bildas.

I filmsekvenser har Edouard Pesquet kunnat dokumentera hur cellen först blir längre, för att sedan formera tjocka cellväggar och slutligen begå självmord och tömmas på innehåll. Därefter sker lignifiering (förvedning). Att lignifiering sker efter cellens död är en upptäckt som Edouard Pesquet och hans forskargrupp gjort. Lignin bidrar till att ge trä dess mekaniska styrka.

– Att dokumentera med film är ett bra sätt att visa dynamiken kring hur processen går till, en teknik som jag lärde mig redan som postdoktor vid Umeå Plant Science Centre. Förloppet tar ungefär två dygn. Ur ett estetiskt perspektiv är xylemcellen också vacker, som en modern skulptur!, säger Edouard Pesquet.

Ju mer grundläggande kunskap vi får om hur en växt på molekylär nivå byggs upp och bildar ved, desto mer kunskap har vi om hur man ska bryta isär beståndsdelarna, menar han.

Något som är aktuellt exempelvis på ett bioraffinaderi, en anläggning där man producerar produkter från en biobaserad råvara, genom att med olika tekniker separera beståndsdelarna från biomassa för att tillverka kemikalier och bränsle. Edouard Pesquet hoppas i framtiden på ett vidgat samarbete med forskare inom industrin.

Hans forskarbana har hittills kantats av framgång, och forskning inom fältet fortsätter nu med nya medel och en personlig mentor. Härnäst är han intresserad av att fokusera på hur det går till när ligninet i xylemet bildas.

Länkar:

Se ett av Edouard Pesquets filmklipp om xylemcellen (28 sek): http://www.upsc.se/edouard_pesquet

Mer läsning om Edouard Pesquets forskning:

International Innovation – Fruitful Funding. Nordic Focus. September 2012 (sid. 94-97)
http://www.international-innovation-nordic.com/magazines/NordicFocus-0912/index.html

Biografi

Edouard Pesquet föddes 18 januari 1975 i Evreux, Frankrike. År 2007 gifte han sig med Delphine Ménard i Umeå Stadskyrka. Han påbörjade sina doktorandstudier vid Toulouse universitet Paul Sabatier, tillbringade en tid vid Tokyo universitet, och disputerade i växtcellbiologi den 13 mars 2005. Han inledde sedan sin forskarkarriär som postdoktor vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet, finansierad av ett anslag till Hannele Tuominen från Kempestiftelserna 2005-2007. År 2007 mottog han Lapeyrouse Prize in Natural Science från “Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres” i Toulouse för sin doktorsavhandling. År 2007 -2009 arbetade han som forskare vid JIC (John Innes Centre) finansierad av Marie Curie EIF Individual Fellowship i England. År 2009 rekryterades han som gruppledare vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet.Edouard Pesquet har erhållit medel från Kempestiftelserna 2009, Carl Tryggers Stiftelse 2009 och projektbidrag från Vetenskapsrådet 2011. Han deltar som forskare i ett flertal centrumbildningar för forskning: Bioimprove, Bio4Energy samt Berzelii Center för Skogsbioteknik.
Under senare delen av sin karriär har Edouard Pesquet ökat sitt kontaktnät med träindustrin, bland annat som inbjuden talare på konferenser.

För mer information, kontakta gärna:

Edouard Pesquet, institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitetTelefon: 090-786 69 18
E-post: edouard.pesquet@plantphys.umu.se
Högupplöst foto på Edouard Pesquet bland cellkulturer
Högupplöst foto på Edouard Pesquet vid mikroskopet

Redaktör: Ingrid Söderbergh