"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-20

Effekter av snö kan slå ut fjällväxter

NYHET Växtsjukdomar kan påverka hur ett ändrat klimat påverkar kolbalansen genom att förändra växtsamhällens sammansättning. Det visar en studie som Umeåforskare den här veckan publicerar i Nature Climate Change.

Klimatförändringar kan ha en direkt påverka på växter genom att ändra deras tillväxt. Klimatförändringar kan dock även indirekt påverka växter genom effekten av herbivorer (växtätare) och sjukdomar. Växterna påverkar i sin tur hur mycket kol som lagras i ekosystemen. Hur växterna svarar på en klimatförändring är därför avgörande för hur mycket koldioxid som kommer att frigöras till atmosfären i framtiden.

Johan Olofsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, har tillsammans med kollegor under sju år studerat effekten av ett ökat snötäcke på fjällens växtsamhällen.

Angrepp av svamp

Under de första åren av långtidsförsöket gynnades växterna som förväntat av ett ökat snötäcke, men efter sex år så förändrades detta totalt när en svampparasit, Arwidssonia empetri, tog över hand och dödade majoriteten av kråkrisskotten, vilken är den dominerande arten i dessa ekosystem. Växtbiomassan minskade och detta ledde till en kraftigt minskad fotosyntes och därför en negativ kolbalans som en följd av det ökade snötäcket.

– Vi hade inte förväntat oss att se en så stark effekt av sjukdomar i detta experiment. Resultaten är betydelsefulla för att kunna tolka effekterna av extrema väderförhållanden i framtiden och för att förstå vilka återkopplingar ett ändrat klimat har på kolinlagringen i arktiska ekosystem i framtiden, säger Johan Olofsson.

Samarbetsprojekt

Studien har utförts av ett forskarteam från Umeå universitet, Durham University, England; SLU i Uppsala samt Finnish Forest Research Institute, Finland.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Olofsson, universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon: 070-264 58 89
E-post: johan.olofsson@emg.umu.se

Länk till artikeln:

Titel: Carbon Balance of Arctic Tundra Under Increased Snow Cover Mediated by a Plant Pathogen. Författare: Johan Olofsson, Lars Ericson, Mikaela Torp, Sari Stark, & Robert Baxter. Nature Climate Change, June 19, 2011 DOI:10.1038/nclimate1142: http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1142.html

Pressbilder:

Redaktör: Ingrid Söderbergh