"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-19

Effektiv hantering av biobränslen

NYHET Torrefierade biobränslen efterfrågas starkt av europeiska energiproducenter som ersättning till kol. Forskare vid SLU och Umeå universitet har nu funnit metoder för komprimering av materialet vilket sparar energi och pengar vid transport.

Biobränslen som genomgått så kallad torrefiering har låg fukthalt och kan förvaras utomhus utan att mögla eller brytas ner. Dessutom blir biomassan spröd och kräver mindre energi för malning. Dessa egenskaper har skapat en stor efterfrågan på torrefierat material från europeiska kolkraftverk som genom att introducera ett förnyelsebart biobränsle vill minska sin klimatbelastning genom att sänka sina utsläpp av fossilt CO2.

En av de pusselbitar som saknats har varit att finna fungerande teknik för komprimering av det torrefierade materialet. Icke-komprimerad torrefierad biomassa har låg energidensitet och är i jämförelse med t.ex. träpellets mycket dyrare att transportera. Emellertid har den teknik som används vid pelletering av obehandlat trä inte visat sig vara direkt överförbar för pelletering av torrefierat material.

I ett samarbete inom den strategiska satsningen Bio4Energy mellan forskare vid SLU (Sylvia Larsson, Magnus Rudolfsson, Robert Samuelsson) och Umeå universitets institution för tillämpad fysik och elektronik (Martin Nordwaeger, Ingemar Olofsson) har en studie genomförts vid Bränsletekniskt Centrum i Umeå.

Två ton torrefierad gran har pelleterats med varierande parametrar. Studien visar att det finns möjligheter att genom processoptimering producera pellets med god kvalitet från torrefierat material.

De parametrar som varierades var torrefieringstemperatur, fukthalt och processtemperatur i pelleteringen. Energiåtgången vid pelletering av torrefierat material var mycket hög och pelletkvalitén genomgående lägre jämfört med icke-behandlad biomassa. Vid försöken tillsattes vatten till materialet för att minska friktionen i processen, men detta skapade stora problem med matning och ångavgång. Emellertid, fanns också positiva erfarenheter med studien - med ökande temperaturer ökade produktionen, och särskilt för de material som torrefierats vid högre temperaturer erhölls pellets med hög kvalitet.

Bildtext: Forskarassistent Sylvia Larsson, BTK, bredvid en pelletspress som använts i försöken att framställa pellets av torrefierad gran. Foto: Enheten för biomassatekologi och kemi (BTK)

Text: Olof Bergvall, SLU

För mer information, kontakta gärna:

Sylvia Larsson, forskarassistent, Enheten för biomassateknologi och kemi, BTKTelefon: 090-7868790, 070-6117616
E-post: Sylvia.larsson@slu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh