"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-10

Efter barnets århundrade

NYHET I boken Efter barnets århundrade presenterar forskare vid Umeå universitet studier om hur barns och förskolors villkor under 2000-talet påverkas i och med samhällets ekonomiska, politiska och kulturella förändringar.

Foto: Studentlitteratur

När författaren och samhällsdebattören Ellen Key år 1900 gav ut boken Barnets århundrade visade hon på de villkor barnen levde under och uttryckte sin önskan om att 1900-talet skulle bli det århundrade då barnen sattes i centrum, att de skulle respekteras, undervisas på sin egen nivå och att kunskapen skulle lekas in. Under 1900-talet formulerades flera pedagogiska idéer och samhällets ansvar för barnet och barnets uppväxtvillkor ökade.

I boken Efter barnets århundrade, utgiven år 2015 av forskare knutna till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, ställs frågor om vilka förändringar och utmaningar i verksamheten som kan identifieras i 2000-talets förskola.

Författarna undersöker några faktorer som kan
försvåra eller underlätta framväxten av positiva lärandemiljöer som normer och barnsyn, förskolepedagogers fostransstrategier, möjligheten att realisera förskoleuppdraget, förskolebarns konstruktion av kulturell mångfald, förskolans jämställdhetsarbete, implementering av IT i förskolan, individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation i förskolan.

Boken vänder sig till yrkesgrupper som arbetar med barn, främst förskollärarstudenter och förskollärare.

Författare:
Gun-Marie Frånberg (redaktör), Anna Rantala, Annika Eriksson, Anna Olausson, Charlotta Edström, Berit Östlund, Eva Mårell-Olsson

Mera information:

Boken Efter barnets århundrade

Förskoleforskning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Om du har frågor kring Efter barnets århundrade kontakta gärna:

Gun-Marie Frånberg, professorInstitutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
E-post: gun-marie.franberg@umu.se

Redaktör: Maja Bonta