"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-07

Efterfrågad fotosamling nu ute på nätet

NYHET En bilddatabas med över 7 000 fotografier ur arkeolog Gustaf Hallströms arkiv har publicerats på webben av Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.

Gustaf Hallström (1880–1962) var en av de första arkeologer som intresserade sig för den nordskandinaviska förhistorien. I sin forskning gjorde han många äventyrliga resor på Nordkalotten och i Ryssland. Med på sina forskningsresor hade Hallström ofta sin kamera för att på plats dokumentera miljöer, personer och utgrävningsfynd.

Arkivet efter Gustaf Hallström – som idag förvaras vid Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek – innehåller närmare 10 000 fotografier. Bilder ur Hallströms fotosamling har länge varit efterfrågade av forskare både inom och utom landets gränser. Många av bilderna har även genom åren förekommit i olika utställnings-sammanhang.

Inom projektet ”Det digitala biblioteket” vid Umeå universitetsbibliotek har det stora fotomaterialet nu ordnats, registrerats och digitaliserats. Forskningsarkivet har skannat över 7 000 negativ och fotografier som nu finns sökbara i en bilddatabas via Forskningsarkivets hemsida. Här återfinns bland annat foton från Hallströms resor på Nordkalotten, Ryssland, Baltikum och Kina i början av 1900-talet. I fotosamlingen finns även dokumentationer från fångläger i Sibirien under första världskriget, säljakt på Holmön 1926 samt åtskilliga bilder från Hallströms egen hemmiljö i Stockholm och Roslagen.

Det samlade bildmaterialet sträcker sig tidsmässigt över en femtioårsperiod (1906–1956) och till en stor del av bildmaterialet finns även fotojournaler bevarade. I databasen finns uppgifterna från fotojournalerna registrerade tillsammans med fotografierna.

Hallströms fotografisamling nås via länken: www.foark.umu.se/samlingar/fotografier

För mer information, pressbilder m.m. kontakta:Göran Larsson eller Anders Lindberg, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotekTelefon: 090-786 57 82, 786 77 91
E-post: goran.larsson@foark.umu.se, anders.lindberg@foark.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg