"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-28

Eftertraktat stipendium till forskare vid Handelshögskolan

NYHET I hård nationell konkurrens har filosofie doktor Markus Hällgren erhållit ett treårigt högt eftertraktat forskningsstipendium från Jan Wallander och Tom Hedenius forskningsstiftelse, som tillhör forskningsstiftelserna på Handelsbanken.

- Vilken ära att ha fått detta stipendie, säger en glad Markus Hällgren. Det är ett kvitto på att jag gjort något bra men det skapar också stora möjligheter att bygga vidare på den forskning jag bedriver. Samtidigt är det också ett erkännande för oss som forskargrupp och Handelshögskolans arbete att driva fram unga forskare. Framgångsrik forskning bedrivs inte av en individ, den bedrivs i en gynnsam forskningsmiljö!

I sin forskning har Markus Hällgren studerat hur projekt utförs i praktiken och hur projekt som arbetsform påverkar sättet att arbeta. I avhandlingen som försvarades för ett år sedan studerade Hällgren hanteringen av avvikelser i dieselkraftverksprojekt. Utöver avhandlingen har Hällgren hunnit studera gränsdragningsutmaningar i projekt med flera parter, beslutsfattande i processindustrier samt grupprocesser i bergsklättringsexpeditioner. Varje forskningsstudie bidrar till att öka förståelsen för projekt som arbetsform och konsekvensen av projektens utbredning.

- Är det något som jag lärt mig av det här så är det å ena sidan att hårt arbete lönar sig. Men å andra sidan, resan är inte över nu, det är nu resan börjar, säger Markus med ett leende. I första hand ska jag fortsätta med forskningen gränsproblematik i innovationsprojekt med flera parter. Men det kan nog också bli en studie av bergsklättringsexpeditioner utöver det, skrattar Markus.

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Inom denna ram prioriterar stiftelserna forskning rörande näringsliv, organisationer, förvaltning och ekonomisk politik, som belyser frågor och problem av betydelse för den praktiska verksamheten. Nationellt och internationellt forskarsamarbete är prioriterat.

Mer information om Handelshögskolans utbildningar och forskning hittar du på:
www.usbe.umu.se

För mer information kontakta: Markus Hällgren Telefon: 070 – 17 57 537
E-post: markus.hallgren@usbe.umu.se Webbsida: www.markushaellgren.com