"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-02

EG-rätt på flera språk skapar förvirring

NYHET Den växande flerspråkigheten inom EU skapar förvirring och problem vid tolkningen av EG-rätten. I avsaknad av reell hjälp från EG-domstolen har nationella domstolar varit tvungna att skapa egna förhållningssätt till flerspråkigheten. I många fall har detta resulterat i att Unionens större språk tillmäts större vikt än de mindre språken. Det visar Mattias Derlén i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 4 maj.

– EG-domstolen har betonat att EG-rätten inte kan tolkas utifrån endast ett språk – nationella domstolar måste även ta hänsyn till de andra språken, säger Mattias Derlén, juridiska institutionen vid Umeå universitet. 
– Emellertid har EG-domstolen erbjudit begränsad vägledning för hur detta närmare skall gå till och till och med själv använt motstridiga tillvägagångssätt för när och hur andra språk skall användas. I denna förvirrande situation har medlemsstaternas domstolar själva tvingats ta ställning till hur flerspråkigheten skall påverka tolkningen av EG-rätten, fortsätter han.

Derlén diskuterar i sin avhandling mål från danska, engelska och tyska domstolar vilka demonstrerar att flerspråkigheten har begränsat genomslag i nationella domstolar. Även i fall då främmande språk konsulteras nöjer sig domstolarna ofta med att kontrollera Unionens större språk såsom exempelvis franska och engelska. Studien hävdar att fullt genomslag för flerspråkigheten vid lagtolkning försvåras inte endast av praktiska omständigheter utan även av själva det rättsliga systemet.

– Studien påvisar ett tydligt behov av nytänkande vad gäller de olika språkens ställning vid tolkningen av EG-rätten. Dagens system med långtgående men diffusa krav på de nationella domstolarna har uppenbarligen nått vägs ände. De krav som uppställts av EG-domstolen är inget annat än luftslott vilka saknar förankring i nationell rättspraxis, menar Derlén.

I och med Bulgariens och Rumäniens inträde i Unionen den 1 januari 2007 sker lagstiftning inom EU på inte mindre än 23 olika språk. Flerspråkigheten innebär exempelvis att lagstiftningen finns tillgänglig på svenska, tyska, engelska och alla andra officiella språk men även att varje språk har lika värde vid lagtolkning.

Fredagen den 4 maj försvarar Mattias Derlén, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln A Castle in the Air – the Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law (svensk titel: Ett luftslott – den gemenskapsrättsliga flerspråkstolkningens komplexa natur). Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Professor Barbara Pozzo, Department of Law and Economics of Firms and Persons, University of Insubria, Como, Italy.

För mer information, kontakta gärna: Mattias Derlén, juridiska institutionen, tel: 090-786 92 32, e-post: mattias.derlen@jus.umu.se

Redaktör: Frida Fjellström