"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-28

EGO, Hagaskolan i Umeå på Bildmuseet, 3–11 december 2005

NYHET Ego-projektet är ett stort bildprojekt som involverar förskolan till gymnasiet där en klass från varje årskurs vid Hagaskolan i Umeå deltar. Projektet startade i våras och avslutas nu i en utställning på Bildmuseet.

Att knyta kontakter med olika företag, arbeta ämnesintegrerat, att äldre elever undervisar yngre, och att barn i alla åldrar från förskolan till gymnasiet får arbeta tillsammans har varit centralt i arbetet. Eleverna har fått gestalta det egna ”jaget” i dåtid, nutid och i ett framtidsperspektiv. De har fått möjlighet att pröva på olika konstnärliga tekniker och att besöka platser utanför skolan som anknyter till konst och foto. Till exempel har man varit i Umedalens skulpturpark.

Personal på Fotohörnan i Umeå har instruerat i kamerateknik och i framkallning. På Folkuniversitetet har eleverna fått arbeta i keramikverkstaden. Ett samarbete genomfördes också med Dragonskolan där fjorton elever i åk 9 fick lära sig att arbeta med Photoshop under en hel termin. På Bildmuseet har en klass ur årskurs 7 respektive årskurs 8 träffats och arbetat under fem tillfällen. Där har man utgått från temat "porträtt" och 8:orna arbetade med symboliska porträtt, medan 7:orna arbetade med roller och kroppsspråk.

Aktiviteterna har letts av museets konstpedagog i samarbete med bildlärarkandidater från Umeå universitet. Initiativtagare och projektledare har varit Ewa Anehult Lundberg, bildlärare på högstadiet vid Hagaskolan. Projektet har fått finansiellt stöd från Prio1 – företagsamt lärande i skolan, och går via Länsstyrelsen som i sin tur får medel från EU. Bildmuseet visar nu projektredovisningen där samtliga deltagande klasser presenteras. Utställningen lägger fokus på processen. Bilder och verk som barnen gjort presenteras, men också bildspel som visar elevernas studiebesök och arbetsprocesser.

Utställningen öppnas lördag den 3 december kl 12.00. Elever och lärare presenterar då projektet för publiken:

12.30 – förskolan och lågstadiet
13.00 – mellanstadiet
13.30 – högstadiet

För mer information

Ewa Anehult-Lundberg, bildlärare och projektledare
ewa.anehult.lundberg@umea.se
0730-64 16 43

Lisa Lundström, intendent
lisa.lundstrom@bildmuseet.umu.se
090-786 74 07

Monica von Stedingk, informationsansvarig 
monica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se
090-786 56 08

Redaktör: Carina Dahlberg