"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-28 Uppdaterad: 2019-11-15, 09:47

Ekaterina Zmyvalova rapporterar från fältarbete i Ryssland

NYHET På hösten 2018 beviljades doktorand Ekaterina Zmyvalova vid Institutionen strategiska medel från Arcum för att genomföra fältarbete i Lovozero och Murmansk, Ryssland. Nedan följer hennes rapport från sin resa.

Min doktorsavhandling fokucerar på undervisning av det samiska språket i rysska och svenska skolor, samt bevarande av språket genom undervisning. Mellan den 8 april och 19 maj 2019 gjorde jag en fältresa till Ryssland för att samla in data till min avhandling.

Jag arbetade i arkivet i stadsbiblioteket i Arkhangelsk samt i byn Lovozero i Murmansk-regionen, som är den plats där de flesta av de ryska samerna bor. Jag arbetade också i staden Murmansk. Den enda ryska skolan där det samiska språket undervisas ligger i byn Lovozero. I Lovozero träffade jag skolrepresentanter, skolchefen och lärarna med flera, och även barnens föräldrar som lär sig det samiska språket. Mötena i Murmansk ägnades åt att intervjua personer vars kunskap är användbar för min forskning. Jag träffade politiker som är beslutsfattare i frågorna om samisk språkundervisning i skolan, och författare och forskare om det samiska språket, och många andra. Resan har varit ett nödvändigt steg för att samla in data för min avhandling. Utan denna resa skulle jag ha saknat viktiga uppgifter för de objektiva bedömningarna och verifieringarna av mina tentativa slutsatser.

Situationen för samisk språkundervisning i Lovozero förändras ständigt.

Min preliminära bedömning, som fortfarande måste bekräftas genom en djupgående analys, är som följer. Situationen för samisk språkundervisning i Lovozero förändras ständigt. Dessa förändringar rör den instabila situationen med lärare som slutar varje år och förändringar av innehållet i utbildningsprogrammen. För närvarande visar statistiken att relativt många barn lär sig det samiska språket. Men i själva verket är situationen långt ifrån optimal. Det samiska språket undervisas som icke-obligatoriskt ämne från första till femte klass en gång i veckan. Situationen för samisk språkundervisning påverkas av många faktorer som interna utmaningar inom det samiska samhället, diskussioner om det samiska alfabetet, ökande intresse för främmande språk som engelska, tyska, nordsamiska etc.

I sommar planerar jag att ägna min tid åt att analysera den insamlade datan.