"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-28

EKG kan visa dödsrisken vid aortastenos

NYHET Ett nytt sätt att bedöma risken för dödsfall vid aortastenos presenteras nu i tidskriften Journal of the American College of Cardiology. I den studie som ligger bakom rönen medverkar professor Kurt Boman, Umeå universitet.

Plötslig död är en fruktad komplikation hos patienter med aortastenos (en förträngning mellan vänster hjärtkammare och kroppspulsådern; aortan). I en stor internationell studie analyseras betydelsen av EKG-bilden och dess relation till plötslig död hos 1 542 patienter med icke symtomgivande aortastenos i Danmark. Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA. De följdes i genomsnitt 4,3 år.

I fokus för uppmärksamheten står QRS-komplexet, den del av EKG-kurvan som beror på hjärtkamrarnas elektriska urladdning. Studien visar att ju bredare QRS-delen av kurvan var, dvs. ju längre tid den fasen varade, desto högre är risken för plötslig död. De patienter som hade en QRS på 100 millisekunder hade 5 gånger ökad risk för plötslig död jämfört med de som hade ett värde under 85 millisekunder.

I studien medverkar forskare i Köpenhamn och Gentofte, Danmark; Bergen och Oslo, Norge; Malmö och Skellefteå, Sverige; Bad Krozingen, Tyskland; New York, USA; och Manchester, Storbritannien.

För mer information, kontakta gärna professor Kurt Boman, Instiutitonen för folkhälsa och klinisk medicin, överläkare i medicin vid Skellefteå lasarett, tel. 0910- 77 11 13
e-post kurt.boman@medicin.umu.se

Referens

AM Greve, E Gerdts, K Boman, C Gohlke-Baerwolf, A. Rossebø, RB Devereux, L Køber, S Ray, R Willenheimer, K Wachtell. Impact of QRS Duration and Morphology on the Risk of Sudden Cardiac Death in Asymptomatic Patients With Aortic Stenosis - The SEAS (Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis) Study. Journal of the American College of Cardiology Vol. 59, No. 13, 2012
doi:10.1016/j.jacc.2011.12.020.