"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-10

Ekolog får pedagogiskt pris

NYHET Bent Christensen, lärare i ekologi vid Umeå universitet, får den teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2007. Priset är på 50 000 kronor.

Text: Karin Wikman

I motiveringen för det pedagogiska priset står bland annat följande: ”Bent är en kreativ pedagog som populariserar det svåra. Han ger exempel på exempel till alla förstår även de svåraste sambanden och modellerna. Han möter sina åhörare på den nivå de är på och på ett mycket kommunikativt och pedagogiskt sätt får han oss alla – allt från treåringar till administratörer och professorer – att förstå svåra saker.”

För åtta år sedan genomförde Bent Christensen för första gången kursen Tropisk ekologi, en kurs som blivit något av hans signum. Han har inte bara utvecklat kursen utan är också föreläsare, exkursionsledare och reseledare. Förutom föreläsningar på hemmaplan ingår också en två veckor lång fältresa till Borneo i kursen. Fjolårets respons på kursen var överväldigande positiv, i utvärderingen gav samtliga studenter kursen betyget fem av fem möjliga. Bent Christensen har även utvecklat ett flertal andra kurser, t.ex. i fiskvård, ekologi och ridkunskap. Bent Christensen är också en mycket uppskattad föreläsare på skolor, där han entusiasmerar elever i alla åldrar för naturvetenskap. Föreläsningarna kryddas med humor och egna fotografier av djur och natur, ofta från någon av hans många resor.

Bent Christensen är uppvuxen i Liberia. I början av 1980-talet började han studera biologi i Danmark. 1990 antogs han som doktorand vid Umeå universitet, där han disputerade 1997. Han har i sin tidigare forskning inriktat sig mot förhållanden mellan rovdjur och bytesdjur. För närvarande bedriver han med hjälp av examensarbetare forskning om hur artrikedom påverkas av människors nyttjande av olika miljöer.

Den 12 maj kl 14 har allmänheten möjlighet att lyssna då Bent Christensen föreläser om ”Livets sol” på solfesten, som Umeå universitet anordnar på Umevatoriet.

För ytterligare information, kontakta:

Bent Christensen, universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon: 090-786 57 12
E-post: bent.christensen@umu.se