"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-27

Ekolog får pedagogiskt pris

NYHET Ulla Carlsson-Granér, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, belönas med teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2020. Priset på 30 000 kronor delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion den 16 maj.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Det känns jätteroligt och uppmuntrande att mitt engagemang för våra utbildningar och våra studenters lärande uppmärksammas, säger Ulla Carlsson-Granér.

Ulla Carlsson-Granér har arbetat som universitetslektor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap sedan 2004. Hon disputerade 1995 med en avhandling om parasitsvampars effekter på växter. Hon har genom åren visat ett mycket starkt engagemang i att utveckla och förbättra kvaliteten i grundutbildningen. Hon har utvecklat nya kurser på olika nivåer, från kurser under tekniskt-naturvetenskapligt basår till kurser på masternivå. Hon har haft många olika uppdrag inom undervisningen, allt från kursansvarig till studierektor.

Sedan 2020 är hon programansvarig för kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, en utbildning som hon i högsta grad varit med om att utforma sedan programmets tillkomst 2008. Bland annat utvecklade hon första året på utbildningen, där biologi och geovetenskap integreras innan studenterna under år 2 och 3 väljer inriktning.

Ulla Carlsson-Granér låg också bakom att den så kallade Miljöresan blev verklighet. Det är en veckolång exkursion, där studenter från institutionens samtliga program får lära känna varandra och tillsammans utforska olika naturtyper från kust till fjäll i Abisko. Hon är en lärare som regelbundet får högsta betyg i studenternas kursutvärderingar, som tillämpar nya pedagogiska metoder och som ständigt utvecklar sin undervisning genom att sträva efter en tydlig koppling mellan teori och praktik.

– Jag ser mig själv som en brygga mellan universitet och omgivande samhälle, då jag alltid försökt koppla kursers innehåll både till aktuella forskningsfrågor och samhällsutmaningar som knyter an till studenternas kommande arbetsliv, säger Ulla Carlsson-Granér. Det som driver mig är att se studenterna utvecklas. Det kan vara allt från enkla saker som att de fått upp ögonen för att urskilja arter, strukturer och variation i naturen till när de lärt sig koppla ekologisk teori till praktiska tillämpningar. På vår institution finns överlag ett starkt engagemang för utbildning och vi delar erfarenheter med varandra för att ständigt utveckla våra kurser och program, vilket är mycket inspirerande.  

Prismotiveringen:

”Ulla Carlsson-Granér får priset för sitt stora engagemang i att kontinuerligt utveckla och förbättra kvalitén i kurser och utbildningsprogram, sitt starka pedagogiska ledarskap och sin pedagogiska skicklighet. Hon är en mycket uppskattad lärare av såväl studenter som kollegor.”

Fakultetens pedagogiska pris delas ut varje år. Syftet är att synliggöra och uppmuntra lärares engagemang och insatser i högskolepedagogisk utveckling. Prissumman är 30 000 kronor. Priset delas ut under universitetets vårpromotion den 16 maj.