"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-08-18

Elektromagnetiska fält i arbetslivet EU-konferens i Umeå 6-8 oktober ger Sverige en aktiv roll i direktivarbetet

NYHET Elektromagnetiska fält finns överallt i vårt moderna samhälle och innebär för de allra flesta av oss ingen risk. Men för vissa yrkesgrupper kan exponeringen bli så kraftig att den kan innebära risker. Hit hör t ex personer som arbetar vid en plastsvetsmaskin eller limtork och inom sjukvården vid diatermi- och MRI-utrustning (magnetkamera).

EU-direktivet från 2004 om yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält genomgår f n en betydande revidering. Det skulle ha börjat gälla 2008 men på grund av nya vetenskapliga rön valde EU-kommissionen att skjuta på ikraftträdandet. Som ett led i revideringen har EU-kommissionen bett Sverige att anordna en konferens om elektromagnetiska fält i arbetslivet.

Konferensen hålls i Umeå, i Aula Nordica, den 6-8 oktober 2009 och genomförs inom ramen för det svenska ordförandeskapet av Arbetsmiljöverket i samarbete med Umeå universitet.

─ Ledande forskare och experter från hela världen kommer att samlas. Det ger oss i Sverige en unik chans att påverka det fortsatta arbetet med de nya reglerna, framhåller Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg, en av inledningstalarna.

Vid elva sessioner kommer ett 40-tal experter att föreläsa om olika aspekter av direktivet. Områden som berörs är bl a •Hälsoeffekter vid exponering för elektromagnetiska fält •Bakgrunden till gränsvärden •Risker för gravida, personer med pacemaker och andra medicinska implantat •Mätning av fälten, behandling av mätvärden och kompetenskrav •Arbeta säkert i yrken med hög exponering
•Tillämpning av försiktighetsprincipen

En presskonferens kommer att hållas i Umeå, Aula Nordica, den 6 oktober kl. 13, där både svenska och internationella konferensdeltagare medverkar. Inbjudan skickas ut senare.
Läs mer på www.av.se (EU Presidency 2009)

Kontaktpersoner:

Sakkunniga: Kjell Hansson Mild, ordf, Umeå universitet, 090-785 17 12
Janez Marinko, Arbetsmiljöverket, 08-730 94 33

Presskontakter: Catarina Edgar, pressekreterare, Arbetsmiljöverket, 08-730 99 99, 070-210 79 99
Carina Dahlberg, presschef, Umeå universitet, 070-621 33 68

Redaktör: Carina Dahlberg