"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-17

Elever blir ambassadörer för teknik och naturvetenskap

NYHET En tjugokronorssedel som brinner, men ändå inte förstörs av elden. Ett torn av ”varm is” som växer av natriumacetatlösning och släckning av levande ljus med ångor från bakpulverlösning. Det är några av experimenten som var på programmet under TENDs träningshelg vid Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, på Umeå universitet.

Suzanna Svensson Ademi eldar en sedel utan att den brinner upp.

Sedan fyra år tillbaka organiserar föreningen Unga forskare TEND-utbildningar med forskare vid Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan och nu också vid Umeå universitet. TEND – Teknik och Natur för Dig – är ett program som bygger på att högstadieelever under en träningshelg utbildar sig till ambassadörer för teknik och naturvetenskap, oftast inom ramen för sitt 100 timmars-projektarbete under tredje året på gymnasiet.
I sina hemkommuner kommer de sedan att besöka grundskolor och genomföra experiment som åskådliggör viktiga naturvetenskapliga fenomen.

– Jag vill söka mig in på Chalmers och läsa till sjökapten och då behöver jag kunna naturvetenskap och teknik, säger Suzanna Svensson Ademi från Luleå. Hon tycker att det är mycket bra att hon får lära sig experiment som gör naturvetenskap och kemi roligare.

Magnus Wolf-Watz är en av forskarna som håller i utbildningshelgen för gymnasieelever.

Magnus Wolf-Watz, lektor vid kemiska institutionen, doppar en tjugokronorssedel i en alkohol-vattenblandning. Han håller sedeln med en tång. Suzanna tänder på en tändsticka och sätter sedeln i brand. En stor låga stiger upp, men sedeln själv fattar ändå inte eld. Elden slocknar och sedeln är helt oskadd. Alla tar av sig skyddsglasögonen igen och Suzanna känner på sedeln.
- Den känns lite fuktig, men inte varm.

Magnus förklarar varför den inte brann ner till aska. - Det var en hel del vatten i blandningen. Alkoholen förbrändes och all energi som fanns i elden gick åt att omvandla vattnet till vattenånga.
Han är institutionens kontaktperson för skolor. Han organiserar Kemins dag, praoelever och en mängd fortbildningsbesök, och han är rätt person till det. Ingen kan motstå hans entusiasm när han förklarar bakgrunden till experimenten.

Sammanlagt är det 28 elever från Luleå i norr till Lund i söder som träffats under helgen på det TEND-läger som organiseras av Daniel Vågberg vid institutionen för fysik och Magnus Wolf-Watz. Kemiska institutionen och institutionen för fysik sponsrade hälften av utbildningshelgen, andra halvan finansierades av Kempestiftelserna.
Eleverna vill bidra till att ”fler kommer att söka till naturvetenskap och teknik än till Big Brother”. Just nu är det tvärtom, säger Hampus Petterson från Sandö Räddningsskola i Härnösand.

Text & foto: Eva-Maria Diehl

Redaktör: Anna-Lena Lindskog