"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-29

Elevernas läsförståelse förbättrades med internationellt beprövad metod

NYHET Två forskare vid Umeå och Göteborgs universitet har tillsammans med lärare och elever på Ersdungens skola i Umeå prövat en modell för att öka elevernas läsförståelse. Resultaten visar att eleverna förbättrat sin läsförståelse avsevärt. Idag besöker utbildningsminister Jan Björklund klassen.

Modellen är väl beprövad och har använts i en rad internationella studier där barn, ungdomar men också vuxna ingått. Den har i samtliga studier visat sig ge dokumenterad effekt på läsförståelse inom både skönlitteratur och sakprosa.

– Vi har tidigare testat modellen i grundsärskolan med goda resultat, men först nu är den vetenskapligt testad i grundskolan, säger Monica Reichenberg, Umeå och Göteborgs universitet.

Eleverna fick med stöd av forskarna träna läsförståelse utifrån fyra strategier. Den första handlar om att träna eleverna att plocka fram sina förkunskaper när de läser för att fylla i underförstådd information. Med hjälp av exempelvis rubriker och bilder fick de öva på att förutspå vad de trodde att texten handlade om. Den andra handlar om att ställa egna kritiska frågor före, under och efter läsningen av texten. På så sätt kan läraren kon-trollera elevernas förståelse. Den tredje handlar om att reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax m.m. Den fjärde handlar om att eleverna ska sammanfatta med egna ord för att visa att de förstått vad de läst.

Monica Reichenberg höll även demonstrationslektioner för lärarna som fick vara elever. Lärarna fick lära sig hur de kan segmentera text och hur de kan presentera och använda de fyra strategierna i så kallade textsamtal. Avsikten var dels att lärarna skulle bli förtrogna med modellen, dels få känna på hur det är att vara elev i ett strukturerat textsamtal.

– Lärarna tog själva kontakt med oss för att få stöd efter att de hört talas om modellen. De ville testa en modell som kan användas för att träna läsförståelse under en längre tid, säger Monica Reichenberg och Kent Löfgren, Umeå universitet.

Modellen heter Reciprocal teaching.

Länk till pressmeddelande om Jan Björklunds besök på Ersdungens skola

Om studien

Sammanlagt deltog 44 elever och deras lärare från Ersdungens skola i studien. Eleverna läsförmåga testades före och efter studien. Studien pågick i tolv veckor, två gånger per vecka. Varje tillfälle pågick i cirka 30 minuter. I studien ingick även lärare och elever från Vegaskolan i Vännäs.

För mer information, kontakta gärna:

Kent Löfgren, pedagogiska institutionen, Umeå universitet
E-post: kent.lofgren@adm.umu.se
Telefon: 090-786 74 21

Monica Reichenberg, Göteborgs universitet
E-post: monica.reichenberg@ped.gu.se, monica.reichenberg@sprak.umu.se
Telefon: 0765520775

Redaktör: Eva Stoianov