"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-14

Elisabeth Rynell utsedd till hedersdoktor

NYHET Poeten och romanförfattaren Elisabeth Rynell har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktor tillsammans med David G. Anderson, professor, Universitetet i Tromsø/University of Aberdeen.

Elisabeth Rynell, f. 1954, debuterade 1975 med diktsamlingen Lyrsvit m.m. gnöl. De uppmärksammade romanerna Hohaj (1997) och Till Mervas (2002) är förankrade i en komplex norrländsk erfarenhet, med rotfästen i historiska och samtida landskap. Hohaj har även med stor framgång dramatiserats av Västerbottensteatern 2011.

En egen ton
Hedersdoktorskommitéen anser att Elisabeth Rynell är en värdig mottagare av ett hedersdoktorat vid Humanistiska fakulteten eftersom hon – även om hon nu inte har sina rötter i den nordliga landsändan – blivit en så hängiven upptäcktsresande i Västerbottens och Norrbottens inland. Lika hängivet har hon rest i sina egna inre landskap och gett oss starka bilder av hur världen kan te sig där. Hon har en egensinnig och envist fasthållen blick och röst som ger hennes berättelser och dikter en omisskännlig ”rynellsk” ton, och ett språk, ett bildspråk, vilket ger en dubbelexponering av hennes inre och yttre landskap som många kunnat ta till sig och känt sig starkt gripna av.
Nytänkande undervisning Under en följd år var Elisabeth Rynell en uppskattad gästlärare på humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, främst inom kurser i litteraturvetenskap och Skapande svenska. Hon gav betydelsefulla bidrag till kursutveckling och visionärt nytänkande kring införlivandet av kreativa arbetsformer i litteraturundervisningen.
David G. Anderson har även han utsetts till hedersdoktor vid den humanistiska fakulteten. David Anderson är för närvarande professor vid Universitetet i Tromsø/University of Aberdeen.

Gemensamma områden

David G. Anderson, f. 1965, är en mycket väl ansedd forskare inom det cirkumpolära forskningsområdet. Anderson tangerar därmed i sin forskning flera av de pågående satsningarna vid humanistiska fakulteten, mer allmänt inom området Nordliga studier och mer specifikt vid Centrum för samisk forskning/Vaartoe. Anderson är här en central aktör. Han har ett mycket stort kontaktnät. I den till dags dato största enskilda humaniorasatsningen i Europa, ”Histories from the North – environments, movements, narratives”, stött av European Science Foundation, erhöll det av honom initierade och ledda projektet ”Home Hearth and Household” den största finansieringen. Detta talar sitt tydliga språk.
Bekant med Umeå Hans starka ställning på fältet befästes ytterligare då han 2011 mottog ett Advanced Grant från European Research Council för ett projekt betitlat ”Arctic Domus”. Anderson har i flera sammanhang deltagit i seminarier och vetenskapliga sammankomster vid Umeå universitet, han har varit undervisande lärare på en doktorandkurs för något år sedan, och har också i övrigt deltagit i akademiska aktiviteter tillsammans med forskare vid humanistiska fakulteten. Hedersdoktorskommittén anser att David G. Anderson skulle bli en värdig hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, som den internationellt ledande, driftiga och centrale aktör inom området Nordliga Studier han är. Samarbete med honom kommer avsevärt att kunna stärka och kvalitetssäkra forskningsområdet vid humanistiska fakulteten.
Elisabeth Rynell och David G Anderson kommer att promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördag den 20 oktober 2012.
För mer information om hedersdoktorerna kontakta ordförande i hedersdoktorskommitéen, Lars-Erik Edlund.

Redaktör: Per Melander