"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-03

Ellen ska hitta mål för vaccin mot malaria

NYHET Malaria dödar nästan halv miljon människor varje år. Wallenberg Academy Fellow Ellen Bushell ska kartlägga en musvariant av malariaparasiten och de proteiner som parasiten utsöndrar för att infektera möss. I nästa steg ska hon undersöka om dessa proteiner kan utgöra ett mål för vacciner eller läkemedel mot mänsklig malaria.

Text: Ingrid Söderbergh

– Det känns helt fantastiskt! Att bli utsedd till Wallenberg Academy Fellow är en stor ära. Det betyder att jag långsiktigt kan bygga upp och utveckla mitt forskningsprogram för att bedriva grundforskning som siktar högt och flyttar framkanten av vad vi förstår om malariaparasitens gener, och därmed öka våra möjligheter att utveckla bättre verktyg för att tackla malaria, säger Ellen Bushell, forskare på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet

De flesta som dör av malaria är barn under sju år. Sjukdomen skulle kunna stoppas av ett vaccin, men det har varit svårt att utveckla ett sådant eftersom parasiten lätt förändrar sig och de malariaparasiter som infekterar människor är svåra att studera i sin naturliga miljö (den cirkulerande röda blodkroppen).

För att kunna ta fram ett vaccin som ger ett varaktigt skydd mot malaria, behövs en bättre förståelse för hur parasiten fungerar. Umeåforskaren Ellen Bushell ska nu genomföra en systematisk och storskalig kartläggning av en musvariant av malariaparasiten. Med hjälp av de senaste molekylärbiologiska metoderna ska hon på olika vis slå ut enskilda gener både hos parasiten och hos mössen som ska infekteras, för att se vilken roll de spelar under sjukdomsförloppet.

Målet är att hitta proteiner som parasiten är beroende av i sin livscykel. I ett nästa steg ska hon undersöka om likartade proteiner är livsnödvändigt för den form av malaria som angriper människor. Proteiner som är oumbärliga för parasiten kan antingen motverkas av ett vaccin, eller användas som ett mål för nya läkemedel. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Ellen Bushell att vara verksam vid Umeå universitet.

- Det är verkligen mycket glädjande att Ellen Bushell utses till Wallenberg Academy Fellow, och att hon återvänder till Umeå universitet. Wallenbergstiftelsens bidrag ger henne mycket goda förutsättningar att fortsätta med sin viktiga malariaforskning. Stiftelsens satsningar på yngre forskare är mycket värdefulla för såväl individerna som erhåller utmärkelserna som för universiteten där forskningen genomförs,  säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Ellen Bushell är gruppledare vid Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. Läs mer om MIMS

Som Wallenberg Academy Fellow erhåller Ellen Bushell 7,5 miljoner kronor över fem år för sin forskning med projekttiteln: En systematisk in vivo genetisk analys av P. berghei exporterade proteiner i parasit-värd-interaktioner.

Om Wallenberg Academy Fellows:

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows, och av dessa är 44 procent kvinnor. Det femåriga anslaget ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.

Programmet har inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering.

Mer om samtliga Wallenberg Academy Fellows

 

Pressmaterial

Pressbild Ellen Bushell

Ange foto: Marcus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

För mer information, kontakta gärna: