"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-02

Elva miljoner till storslagen fjällmiljö

NYHET Naturvårdsverket finansierar sju forskningsprojekt inom utlysningen ”Storslagen fjällmiljö för kommande generationer”. Tre av dem finns vid Umeå universitet och de får nu dela på närmare elva miljoner kronor.

Syftet med satsningen är att skapa fördjupad förståelse för fjällvärldens konflikter och möjligheter och att med respekt för olika perspektiv främja en hållbar utveckling. Med satsningen strävar Naturvårdsverket efter att koppla samman ekologisk, ekonomisk och social/kulturell hållbarhet, men också att uppmuntra ett helhetsperspektiv på det levande fjällandskapet. Forskningsprojekten ska bygga på en nära samverkan mellan berörda fjällaktörer.

Följande forskare vid Umeå universitet har beviljats medel:

Katarina Eckerberg, statsvetenskapliga institutionen

Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning, 3 100 000 kronor

Jon Moen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gruvdrift i fjällen: en studie av olika vägar mot hållbarhet, 4 700 000 kronor

Johan Olofsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vad karakteriserar ett betespräglat landskap? 3 000 000 kronor

Kontaktuppgifter till forskarna finns via:
http://www.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Karin Wikman