"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-17

Elva projektanslag till Umeå från Hjärt-lungfonden

NYHET Elva forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus får dela på totalt 8,5 miljoner kronor i årets utdelning av projektanslag från Hjärt-lungfonden.

Fonden delar ut totalt 160 miljoner kronor i donerade medel till landets ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Mottagarna i Umeå är i alfabetisk ordning:
Docent Clas Ahlm, Institutionen för klinisk mikrobiologi, infektionssjukdomar: Studier av lung- och hjärtengagemang vid sorkfeber, 200 000 kronor.
Docent Anders Blomberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin: Antioxidantförsvar och -reglering vid obstruktiv lungsjukdom, 1 800 000 kronor.
Universitetslektor Christine Brulin, Institutionen för omvårdnad: Symtom och prehospitalfördröjning vid hjärtinfarkt bland kvinnor och män med och utan diabetes. En kombinerad MONICA-register- och kvalitativ studie, 800 000 kronor.
Docent Karl Franklin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Behandling av obstruktiv sömnapné med sömntandställning och stenålderskost samt förekomst av sömnapné vid hjärtklaffsjukdom, 300 000 kronor.
Docent Paul Franks, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Translational genetics and optimization of cardiovascular health, 900 000 kronor.
Universitetslektor Michael Haney, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Role of an energy-metabolic mechanism for myocardial protection with ischemic preconditioning, 600 000 kronor
Professor Michael Henein, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Top Down Systems Biology Investigation of Calcific Aortic Valve Disease, 600 000 kronor.
Docent Bengt Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Medfödda hjärtfel hos vuxna (GUCH), särskilt Fallots tetrad och aortaklaffel, 400 000 kronor.
Professor Tommy Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Ektopisk fettinlagring - en nyckel till fetmarelatarad sjuklighet?, 1 000 000 kronor.
Docent Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Riskfaktorer för utveckling av hjärtklaffsjukdom. En befolkningsbaserad fall-kontrollstudie, 600 000 kronor.
Professor Per Wester, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Hjärnans återhämtning efter stroke - experimentella och kliniska studier, 1 200 000 kronor.