"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-16

Emma Zetterdahl prisas för sin avhandling

NYHET Nationalekonomen och filosofie doktor Emma Zetterdahl, Handelshögskolan, har från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse fått ett stipendium på 1,6 miljoner kronor för sin framstående avhandling "Social interaktion, könsidentitet och betydelsen av familjeband vid finansiellt beslutstagande". Stipendiet ger möjlighet till fortsatt forskning på heltid under tre år.

Emma visar i sin avhandling att erfarenhet och kunskap om aktiemarknaden, men även sociala normer, skilsmässa och nära familjemedlemmars avkastningar spelar roll för hur man beter sig på aktiemarknaden. Resultatet pekar på att kvinnor ökar sitt risktagande om de lever i ett jämlikt förhållande jämfört med ett mer traditionellt.

– Hur vi agerar utifrån könsnormer har alltså stor påverkan på vilka risker vi tar på finansiella marknader, säger Emma Zetterdahl.

Emma lyfter även fram hur individers sparbeteende och finansiella risktagande påverkas före, under och efter en skilsmässa. Generellt ökar människor sitt sparande året innan en skilsmässa, vilket förklaras av en generell ökad osäkerhet om framtida inkomster. Hennes avhandling visar även hur vi påverkas av våra närmaste – våra föräldrar och vår partner – då vi tar finansiella beslut. Hög ekonomisk avkastning i individens närmaste krets leder till erfarenhet av aktiemarknaden och har därför betydelse.

Emma kommer även i sin fortsatta forskning att fokusera på hur människor väljer att spara och placera sina pengar, och varför.

­– Vissa är villiga att ta stora risker, medan andra helst gärna stoppar pengarna i madrassen. Olika händelser i livet kan påverka vilken finansiell risk vi vill ta, till exempel om vi blir arbetslösa eller är med om ett dödsfall inom familjen, säger Emma. Jag kommer även att fördjupa mig i skilsmässors effekter på vår ekonomiska situation, då vi idag vet väldigt lite om hur det påverkar vår risktolerans och huruvida det har några långtgående effekter på sparande.

Avhandlingen finns publicerad digitalt i Diva

Redaktör: Eva Stoianov