"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-10 Uppdaterad: 2024-02-05, 13:49

En akademisk stjärna i riksdagens glans

NYHET Möten med framgång och överraskande telefonsamtal har en magisk förmåga att kasta ljus över de dolda hjältarna inom akademisk forskning. För Elsa Karlsson Gustafsson, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, blev en måndag strax före jul ögonblicket då riksdagens talman avslöjade att hennes masteruppsats "Oppositions as A Dialogue" var en av vinnarna i riksdagens uppsatstävling.

Det var en måndag förmiddag, strax innan jul, när Elsa Karlssons Gustafssons telefon ringde. När hon svarade hörde hon riksdagens talman Andreas Norlèns röst på andra sidan luren. Meddelandet var inget mindre än att hon utsetts som en av de två vinnarna i riksdagens uppsatstävling.

Jag blev såklart överraskad men också väldigt glad att min uppsats vunnit.

Att hennes uppsats valts som en av två vinnare väckte en blandning av överraskning och glädje. Hon berättar att samtalet med talman Norlén skapade en känsla av overklighet.

– Årets vinnare bidrar på ett förtjänstfullt sätt till kunskapen om riksdagens arbete och den demokratiska processen, säger talman Andreas Norlén.

Utmärkelse och erkännande för framstående forskning

Riksdagens uppsatstävling är en prestigefylld arena för högskole- och universitetsstudenter som inrättats för att främja kunskap och forskning om riksdagen. År 2023 står två bidrag som vinnare, ett från Umeå universitet och ett från Göteborgs universitet. Att vinna riksdagens uppsatstävling markerar en framstående prestation och understryker betydelsen av att uppmuntra unga forskare att bidra till samhällsdebatten genom gedigen forskning och analyser, skriver riksdagen på sin hemsida.

Viktiga politikområden och demokratisk roll

Elsa Karlsson Gustafssons studie bryter mönstret av traditionell forskning som oftast räknar antalet oppositionsfall inom EU-nämnden. Hon introducerar en ny metod, reflexiv tematisk analys, en kvalitativ forskningsmetod som används för att analysera politiska argument, vad som sägs och vem som säger vad, för att utforska djupare nyanser i politisk opposition.

Resultaten visar att istället för att erbjuda konkreta alternativ till föreslagna policys blir oppositionen i EU-nämnden en diskussion av ställningstaganden. Politiska partier misslyckas ofta med att presentera handfasta alternativ, vilket i slutändan berövar medborgarna möjligheten till verkliga politiska val. Studien visar behovet av att utvidga synen på opposition och att skapa en politisk arena där dialog och konkreta alternativ står i centrum.

Forskningsresan fortsätter

Elsa Karlsson Gustafsson antogs som doktorand till institutionen i oktober och kommer fortsätta sina forskarstudier med att undersöka oppositionens roll i EU-politik. Hon har nyligen påbörjat sin resa för att vidare undersöka oppositionen till EU-politik inom nationella parlament. Elsa menar att det finns ett påtagligt behov av mer omfattande studier från jämförbara perspektiv för att ta fram resultat som kan skära över olika policyområden och medlemsländer.

Samtidigt som sin doktorandtjänst engagerar sig Elsa i REPDEM-projektet, ett dataarkiv som samlar information om regeringar, parlament och politiska partier i parlamentariska demokratier. Arkivet innehåller till mestadels europeiska länder, men just nu arbetar projektet med att lägga till fler länder.

– Jag ser verkligen fram emot att involveras mer inom REPDEM-projektet framöver. Dessutom ser jag verkligen fram emot att få möjligheten att djupdyka i mitt forskningsområde och utveckla mina akademiska förmågor, säger Elsa.

Glädje och utmaning

Elsa avslutar med att dela med sig av sin glädje över processen att skriva sin masteruppsats och stödet från sin handledare, Torbjörn Bergman. Hon fick möjligheten att djupdyka i ett ämne som hon tyckte var mycket intressant och viktigt.

– Det var rentav riktigt roligt att arbeta fram min uppsats. Det fanns givetvis stunder då arbetet kändes svårt, men stunder som dessa löstes oftast snabbt genom samtal med min handledare.

Priskommitténs motivering:

Genom att använda EU-nämndens stenografiska uppteckningar kompletterar uppsatsen på ett värdefullt sätt tidigare kvantitativ forskning om oppositionspolitiken i EU-nämnden. Författaren argumenterar väl för ett analytiskt fokus på miljö- respektive asyl- och migrationsfrågorna. Uppsatsen har goda kvaliteter, inte minst teoretiska. Uppsatsens kvalitativa ansats bidrar förtjänstfullt med en nyanserad och berikande bild av hur opposition kan förstås som politisk dialog.

Här kan du läsa uppsatsen