"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-31

En bra början mot renare luft

NYHET Ett första steg mot att minska utsläppen av ohälsosamma föreningar i vår miljö är att monitorera dem och bestämma deras härkomst. Resultatet i den avhandling som Lemthong Lathdavong försvarar vid Umeå universitet bidrar till den pågående utvecklingen av nya mättekniker för känslig detektion av molekyler i gasfas.

Det är av största vikt att minska påverkan från ohälsosamma emissioner i vår miljö. Ett ständigt närvarande hot är utsläpp av giftiga föreningar från olika typer av förbränningsprocesser, bland annat kväveföreningar Ett annat är utsläppen av växthusgaser. Detta kräver tillgång på detektionstekniker med tillräcklig känslighet, selektivitet, precision och noggrannhet.

Svepbar diodlaserabsorptionsspektrometri (TDLAS) och Faradaymodulerad spektrometri (FAMOS) är laserbaserade spektroskopiska detektionstekniker för detektion av ämnen såsom kväveoxid (NO) och kolmonoxid (CO) men även gastemperatur. Dessa tekniker syftar till att med laserljus av olika våglängd detektera molekyler på sina elektroniska eller fundamentala vibrationsövergångar.

Utgående från TDLAS har Lemthong Lathdavong utvecklat nya metoder för detektion av CO och temperatur i varma förbränningsgaser med högt vatteninnehåll. Han har visat att CO kan mätas med en robust diodlaser utvecklad för telekommunikationsändamål med en noggrannhet på <0,3 procent.

– Även temperatur kan mätas med samma typ av laser i ett enda lasersvep vilket gör metoden användbar inom industriella miljöer, säger Lemthong Lathdavong.

Han har vidareutvecklat TDLAS mot det ultravioletta området för känslig detektion av NO och dessutom bidragit till att vidareutveckla FAMOS-tekniken såväl teoretiskt som experimentellt för detektion av NO i samma våglängsintervall.

– Detta har aldrig gjorts tidigare! Med de nya teknikerna kan vi detektera NO ned till halter på miljarddelar, vilket är bättre än de flesta andra tekniker, säger Lemthong Lathdavong.

Hans arbete visar även att teknikerna har potential att utvecklas mot ännu högre känslighet.

Om disputationen:

Onsdagen den 8 juni försvarar Lemthong Lathdavong, institutionen för fysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Development of diode laser-based absorption and dispersion spectroscopic techniques for sensitive and selective detection of gaseous species and temperature. Svensk titel: Utveckling av diodlaserbaserade spektroskopiska absorptions- och dispersionstekniker för känslig och selektiv detektion av molekyler i gasform och temperatur. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal N420 i Naturvetarhuset.
Fakultetsopponent är Professor Jürgen Röpcke, Leibniz Institute for Plasma Science and technology, Greifswald, Germany.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43799

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lemthong Lathdavong Tel. +46(0)90-786 66 58
E-post: lemthong.lath@physics.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh