"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-15

En dag fylld av livliga samtal om hållbarhet

NYHET Hur kan ett samhälle växa både snabbt och hållbart? Hur kan vi utmana rådande maktstrukturer mellan kvinnor och män? Det var några av frågorna som universitetets forskare och externa organisationer diskuterade under mötesplatsen AIMday hållbarhet.

Text: Lena Holmberg

AIMday står för Academic Industry Meeting day. Hit får externa organisationer på förhand skicka in frågor som de vill diskutera med universitetets forskare och lärare. Sedan matchas de med sakkunniga från olika vetenskapsområden för att utbyta kunskap, erfarenheter och idéer i små, timmeslånga workshoppar. I år var det övergripande temat ett högaktuellt sådant; hållbarhet. 

– De globala hållbarhetsutmaningarna kräver handling. Idag. Egentligen helst igår. Med nio år kvar att uppnå målen i Agenda 2030 brinner det i knutarna. Dagens AIMday är en ansats att komma ett steg på vägen. Här bistår våra forskare och lärare med sin kompetens och kunskap för att diskutera tänkbara vägar framåt och stimulera omställningen till ett mer hållbart samhälle, inledde vicerektor Dieter Müller.

Lyckad premiär för AIMday online

På grund av pandemin fick den vanligtvis myllrande mötesplatsen för första gången ordnas i digital form. Men mötena mellan universitetets forskare och organisationer sugna på att diskutera olika utmaningar var lika livfulla som någonsin förr. Under totalt 17 workshoppar avhandlades allt från sätt att minska svinn och öka återbruk vid byggarbetsplatser till livslångt lärande, allas rätt till en aktiv fritid och utmaningen att forma ett hållbart samhälle i en snabbt växande stad. 

– Jag måste säga att det har gått över förväntan. Ur tillgänglighetssynpunkt var det rent av positivt att mötas online, eftersom intresserade från flera delar av landet enkelt kunde delta, sade Katarina Henriksson, en av arrangörerna vid Enheten för forskningsstöd och samverkan. 

Hon kunde glatt konstatera att många av deltagarna medverkade för första gången, vilket innebär att AIMday fortfarande – i sin femte upplaga – skapar tillfällen för nya forskare, lärare och externa aktörer att mötas.  

– Några tyckte att timmen gick alldeles för fort och skulle gärna ha velat diskutera ännu längre, sådant som man i vanliga fall brukar hinna med under kaffepauser och lunchmingel. Samtidigt har de ju lärt känna varandra litegrann nu och vet vilka de kan kontakta för att utforska frågorna vidare, fortsatte Katarina Henriksson. 

Såddmedel för kickstart

För att ge gryende samarbeten en extra skjuts utlyste arrangörerna upp till 85 000 kronor i såddmedel. Pengar som kan ge hugade chansen att träffas på nytt, fortsätta att bearbeta frågan till ett forskningsbart problem och börja sätta sig in i kravbilden hos olika finansiärer som exempelvis Forte, Formas, Energimyndigheten eller Vinnova. 

– AIMday ligger bra i tid för att hinna ta sikte på en större ansökan under nästa år. Sedan får ni vara beredda på att det kan ta ytterligare ett år från det att ni skickar in er ansökan till dess att ni kan starta upp ert samarbetsprojekt, om ni har turen att få finansiering, upplyste Erika Sörensson, forskningssamordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan.

Några sugna på att ta chansen var Britt-Inger Keisu från Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Björn Ahlström från Centrum för skolledarutveckling och Ann-Louise Silfver från Pedagogiska institutionen. Tillsammans med Lena Finne Jansson från Örnsköldsviks kommun diskuterade de varför fler kvinnor än män har en examen på högre nivå, vad vi kan göra för att minska obalansen och tänkbara konsekvenser av att inte göra det. Bland annat mot bakgrund av att det påvisats ett samband mellan utbildningsnivå, livskvalitet och förväntad livslängd.

Ibland är nya infallsvinklar gott nog

Medan somliga frågor utmynnar i samarbetsprojekt för att försöka hitta handfasta lösningar ger andra upphov till nya sätt att tänka på och ta sig an ett problem. Något som kan vara nog så viktigt. 

Umeå kommun ville till exempel få inspel kring hur arbetet med den cirkulära omställningen av samhället kan synliggöra och utmana maktstrukturer, och på så vis bidra till en mer jämlik fördelning av makt, inflytande och resurser mellan kvinnor och män. Frågan möttes av förslag på allt från att gynna dem som "gör rätt" till att ta hjälp av masterstudenter för att analysera utmaningen, och den egna organisationen, med andra ögon.

– Det här är ingen fråga man får något konkret svar på, utan något som vi klurar över och jobbar med konstant. För oss har AIMday varit ett fantastiskt tillfälle att få låna smarta hjärnor från olika discipliner, få nytt bränsle för att komma vidare och bli lite skarpare i vårt arbete. Det känns väldigt värdefullt för oss, sade Annika Dalén, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.

Enligt vicerektor Dieter Müller handlar AIMday till stor del om just det; att på olika sätt stärka universitetets samverkan med det omgivande samhället, utveckla kunskap tillsammans med andra och bidra till positiv framåtanda i regionen. 

– AIMday har tidigare visat sig vara ett koncept som skapar nya allianser, nya möten, nya projekt och nya lösningar som bidrar till en bättre framtid. Förhoppningsvis bidrar också den här dagen till nya initiativ inom hållbarhetsområdet, avrundade han. 

TIDIGARE AIMDAY-PROJEKT


Från stad till Tjarn – om värdefulla möten i gårdsmiljö 
Marco Eimermann, Institutionen för geografi och ekonomisk historia

• Cross-border tourism development in the Umeå–Vaasa region 
Peter Hultén, Handelshögskolan

Hur kan attraktionskraften till en ort öka för besökare?
Anna-Carin Nordvall, Handelshögskolan/företagsekonomi

Mikrotester för diagnostik av jäst- och mögelinfektioner 
Constantin Urban, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Samhällsrum – där samhället får rum 
Anette Edin-Liljegren, Institutionen för omvårdnad

IT-baserat systemstöd för rehabilitering och egenvård 
Gert-Olof Boström, Handelshögskolan

Grön hälsofrämjande integration 
Eva Wikström, Institutionen för socialt arbete

Ungdomars demokratiska engagemang i Skellefteå kommun 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen

Mat och måltider som verktyg för integration 
Cecilia Olsson, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Är den temporära befolkningen en resurs?
Roger Marjavaara, Institutionen för geografi

Sök utvecklingsmedel för samverkan

Vill ni fortsätta att utforska en idé från AIMday? Rent av ta sikte på en större utlysning längre fram? Fram till 31 augusti finns möjlighet att söka utvecklingsmedel för samverkan, såddpengar som kan hjälpa er att komma igång. 

Gå till utlysningen