"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-20

En dag om genusforskning vid Umeå universitet

NYHET Sveriges genusforskarförbund i samarbete med Umeå kommun och Umeå centrum för genusstudier var arrangörer för den dag om genusforskning, som nyligen anordnades vid Umeå universitet. Lisa Harryson, forskare vid Sociologiska institutionen, sitter i styrelsen för Sveriges genusforskarförbunds lokalförening i Umeå, och var en representanterna som inledde dagen och hälsade välkommen i Humanisthuset.

Sveriges genusforskarförbund är en nationell intresseorganisation som arbetar för att främja den vetenskapliga verksamheten inom det genusvetenskapliga forskningsfältet, men också för att stärka självständigt och kritiskt tänkande bland genusforskare. Dessutom arbetar de för att öka kunskapen om det genusvetenskapliga forskningsfältets betydelse hos forsknings- och utbildningspolitiska beslutsfattare, anslagsgivande myndigheter och organisationer samt hos allmänheten. I Umeå finns en lokalförening som utöver ovanstående arbetar med att knyta samman genusforskare från olika fakulteter och synliggöra den genusforskning som pågår vid Umeå universitet. Förmiddagens panel diskuterade genusforskningens möjligheter, villkor och samtida utmaningar i relation till omvärlden. Under eftermiddagens "forskningsmaraton" fanns genusforskare från alla fakulteter representerade bland presentatörerna och visade på den bredd av genusforskning som finns vid Umeå universitet. Syftet med genusforskardagen var att lyfta fram den genusforskning som pågår vid Umeå universitet och ge genusforskare en möjlighet att träffas och knyta nya kontakter.- Vi ville även starta en debatt om genusforskningens villkor och utmaningar, och veta hur universitets nya rektor ser på detta, berättar Lisa Harryson. Vi gjorde en liknande dag när förra rektorn var ny. Så nu är det kanske en tradition att göra detta för varje ny rektor, vi får se.Dagen var välbesökt av genusforskare, men även representanter från universitetets personalenhet, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå kommun, Landstinget i Västerbotten och polisen var där. Diskussionerna mellan sessionerna, under eftermiddagens forskningsmaraton var mycket livliga och engagerande.   
- Vi är mycket nöjda med dagen, säger Lisa. Det var många som kom och det var roligt att se besökarnas intresse och engagemang. Det visar på vikten av att sprida genusvetenskaplig kunskap.