"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-22

En dag på Idrottshögskolan

NYHET Paraplyorganisationen Idrottshögskolan sorterar under Samhällsvetenskapliga fakulteten, men breder sina vida vingar över all den forskning, utbildning och samverkan vid Umeå universitet som rymmer idrottsliga inslag. I det senaste numret av Aktum (december 2016) görs ett reportage om Idrottshögskolans verksamhet.

Aktum besökte Idrottshögskolans kansli i oktober 2016 för att skildra hur en dag kan se ut i Idrottshögskolans verksamhet. 

Idrottshögskolan är en centrumbildning som samlar den idrottsrelaterade verksamheten inom Umeå universitet, d.v.s. idrottsutbildning, kombinerade karriärer, elitidrottsmiljö samt idrottsforskning. Idrottshögskolan verkar även för intern och extern samverkan inom alla verksamhetsområden.

— Umeå universitet är sedan hösten 2015 ett av Sveriges första riksidrottsuniversitet och vi har den bredaste idrottsforskningen i Sverige, eftersom vi har idrottsforskare inom alla fakulteter. I dag finns drygt 60 idrottsforskare och idrottsdoktorander i Idrottshögskolans forskningsnätverk. I många delar är vi redan i dag ledande i Sverige, men vi fortsätter sikta framåt. När det gäller antal idrottsstudenter, både de som studerar inom idrottsområdet och de som väljer att kombinera en elitidrottssatsning med studier oavsett utbildningsval, så har vi flest studenter i landet, berättar Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan för Aktum. 

Aktums reporter träffade bland annat Pär Norén, verksamhetsledare för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC), som berättade att det finns sju skidorienterare vid OUC, samtliga ingår i landslaget och tillhör världseliten.

Dagen innefattade också ett besök vid styrgruppsmötet för Friidrottens prestationscentrum (FPC) där bland annat Friidrottsförbundet finns representerat både från riksnivån och den regionala samt Idrottshögskolans kansli APT. Aktum hann även träffa Britt-Marie Eliasson, utbildningssamordnare/programvägledare för bland annat Tränarprogrammet, Taru Tervo, forskningssamordnare för Idrottshögskolan samt verksamhetsledare för Innebandyns kompetenscentrum (IKC), Lars Göran Fjellstedt, universitetsadjunkt vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabiliteirng - idrottsmedicinska enheten, samt persnalen vid Idrottslabbet som alla fick berätta hur en arbetsdag kan se ut. 

Läs hela reportaget "En dag på Idrottshögskolan" på sidorna 19-23 i Aktum

Redaktör: Anna-Karin Eriksson