"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-05

En gallerist och en cyberteoretiker blir nya hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

NYHET Galleristen Stefan Andersson, Umeå, och professor Katherine Hayles, Los Angeles, har utsetts till årets hedersdoktorer vid Umeå universitets humanistiska fakulteten. De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets årshögtid den 20 oktober.

Galleristen Stefan Andersson har varit verksam i Umeå sedan 1980 och är en av de enskilda aktörer som starkt bidragit till att utveckla Umeå till en uppmärksammad kulturstad. Med stor energi, entusiasm och kunskap har han byggt upp ett konstcentrum med mycket gott renommé. Det galleri som han driver på Umedalen i Umeå, sedan 2001 tillsammans med Sara Sandström Nilsson, är inriktat mot internationell samtidskonst, och särskilt skulptur och har blivit mycket uppmärksammat.

Umedalen Skulptur startade 1994 som ett samarbete mellan Galleri Stefan Andersson och Krister Olsson, Balticgruppen, och har utvecklats till en skulpturpark av hög internationell klass, där många internationellt betydande konstnärer varit representerade genom åren.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Stefan Andersson
på tel 070-569 49 90 eller via e-post: stefan@gsa.se

Professor Katherine Hayles är en av världens ledande cyberteoretiker och en ansedd auktoritet inom området humaniora och informationsteknik. Hon är sedan 1992 professor i engelsk litteratur och design/media vid University of California, Los Angeles och intresserar sig bland annat för mötet människa-teknik, för kroppens roll i virtuella miljöer och för elektronisk textualitet. Genom åren har Katherine Hayles bidragit till uppbyggnaden av miljön vid humanistiska fakultetens HUMlab. Det har hon gjort genom att delta i seminarier, handleda studenter och doktorander och genom att stärka HUMlabs internationella närvaro. Hennes insatser för Umeå universitet präglas av ett starkt personligt engagemang och en tydlig vilja till att ytterligare utöka samverkan.

Katherine Hayles har en bred och gedigen vetenskaplig produktion bakom sig. Bland många publicerade verk märks till exempel böckerna Chaos and Order: Complex Dynamics in Literature and Science (1991), How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (1999), Writing Machines (2002), och My Mother was a Computer (2005).

För mer information eller intervju, kontakta gärna Katherine Hayles på tel 0011 310 825 35 34 eller via e-post hayles@humnet.ucla.edu 

För ytterligare information om hedersdoktoraten, kontakta gärna

Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten
tel 090-786 62 43, e-post britta.lundgren@kultmed.umu.se

Lars-Erik Edlund, ordf i fakultetens kommitté för hedersdoktorat
tel 090 - 786 78 87, e-post Lars-Erik.Edlund@nord.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink