"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-02

En halv miljon kronor till webbportal för miljöforskning

NYHET Kempestiftelserna har beviljat Miljöhögskolan 500 000 kronor för fortsatt uppbyggnad av en webbbaserad portal över miljöforskningen i Umeå.

Pengarna delas ut under förutsättning att Umeå universitet och SLU i Umeå tar ansvar för den långsiktiga driften av portalen. Miljöforskningsportalen drivs av Institutet för ekologisk hållbarhet, IEH, på uppdrag av Miljöhögskolan i Umeå och syftar till att förbättra möjligheterna för praktiker inom miljö och hållbar utveckling att komma i kontakt med forskare och nya forskningsresultat.

För medverkande forskare är portalen en plattform där man kan föra ut sin forskning till både allmänhet och andra forskare, vilket kan leda till att nya samarbetsprojekt kommer till stånd. Portalen kan dessutom hjälpa miljöintresserade ungdomar att hitta lämpliga kurser och utbildningsprogram i Umeå.

Miljöforskningen i Umeå bedrivs vid ett trettiotal institutioner på stadens båda universitet, men dessutom vid Arbetslivsinstitutet, ALI, och Försvarets forskningsinstitut, FOI. Det innebär att miljöforskningen spänner över ett mycket brett fält, och att den i dagsläget är svåröverskådlig.

Miljöforskningsportalen är ett försök att samla alla miljöforskare på ett ställe och kategorisera den forskning som bedrivs på ett överskådligt och användarvänligt sätt. Driftmedel villkor för lansering Arbetet med miljöforskningsportalen har pågått sedan i mars i år och har hittills varit helt finansierat av Kempestiftelserna.

Nu har projektet beviljats ytterligare 500 000 kronor från samma finansiär, men bara under förutsättning att Umeå universitet och SLU Umeå ansvarar för den långsiktiga driften av portalen. Medlen från Kempestiftelserna ska användas för fortsatt uppbyggnad och utveckling av portalen, som i dag omfattar ett hundratal forskare.

En webbportal kräver emellertid kontinuerlig uppdatering av innehållet för att hållas aktuell och Miljöhögskolan har därför ansökt om ekonomiskt stöd från de båda universiteten. Utan ett positivt svar från dem kommer portalen inte att lanseras.

Presskontakt:

Åsa ErikssonInstitutet för ekologisk hållbarhet, IEH
090-786 93 05

Redaktör: Carina Dahlberg