"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-15

En heldag om motivation och prestation

NYHET Alumnerna Rosita Demez, Kerstin Olsson och Emma Johansson vann varsin biljett till en heldag i Umeå om motivation och prestation den 4 februari. Det var Umeå universitets alumnnätverk som tillsammans med Ledarskapscentrum gav tre alumner chansen att delta.

De tre alumnerna hade alla skickat in en motivering till varför de ville delta samt svarat på frågan när Umeå universitet invigdes (1965). Rosita och Emma reste från Örnsköldsvik och Kerstin hade av sin nya arbetsgivare i Sundsvall fått möjlighet att delta på dagen som kompetensutveckling.

Bilden: Kerstin och Rosita tillsammans med alumnkoordinator Jessica Bergström Grahn (mitten).

På heldagen, som ägde rum på Folkets Hus i Umeå, fick deltagarna bland annat lyssna på professor Avraham Kluger, Hebrew University i Jerusalem, om forskning kring just betydelsen av ett aktivt lyssnande. Professor Edward Deci från USA berättade också om vad som motiverar oss och varför. Deltagarna fick också lyssna på Magnus Lindwall som pratade om vad forskning säger om självkänsla, samt på Gabriella Ekström, tidigare vinnare av DN:s skolledarpris.

Heldagen arrangerades av Ledarskapscentrum, ett företag med nära koppling till Umeå universitet. Två av grundarna är alumner från institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Institutionen var också medarrangör för heldagen. Ledarskapscentrum vill föra ut vetenskap som du kan använda i vardagen. Deras mission är att bilda en bro mellan forskning och arbetsliv.

Rosita och Kerstin, som båda arbetar med att stötta och hjälpa människor i sin yrkesvardag, var mycket nöjda med dagen.
- Alla mina kollegor borde vara här, utropade Kerstin i en paus.

Med sig från dagen fick deltagarna konkreta tips och verktyg baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskap de själva kan använda på sin arbetsplats eller privat.

Två av vinnarna, Rosita Demez (t. v.) och Kerstin Olsson (t. h.) tillsammans med Maria Eliasson från Ledarskapscentrum (mitten).

Kerstins motivering: Jag arbetar med ungdomar som inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden. De är morgondagens framtid, vi måste få in dessa ungdomar på banan. Det är ett stort slöseri för individen och för samhället. Jag behöver all hjälp för att kunna motivera dem tillbaka.

Redaktör: Jessica Bergström Grahn