"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-19

En konstnärlig arkitektutbildning

NYHET När Arkitekthögskolan i Umeå öppnar portarna hösten 2009 blir den inte bara den fjärde i sitt slag, vilket är anmärkningsvärt (lite) i sig. Den blir också något annorlunda jämfört de befintliga.

– Just det var en av de saker som Högskoleverket tyckte var intressant när vi träffade dem i juni, berättar Thomas Olofsson, som är föreståndare redan under uppbyggnadsskedet.

– En annan sak var att den får en unikt fri ställning, som egen enhet – men inte institution – med Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet som värdfakultet, förklarar Thomas Olofsson.

Exakt hur självständig är något universitetsledningen ska formulera, men avsikten har bland annat varit att ge den blivande rektorn Peter Kjaer stort inflytande över verksamhetens inriktning.

Nygammal idé

Tanken på en arkitektutbildning i Umeå är långt ifrån ny. En första utredning gjordes i början av 1990-talet, men bygg- och fastighetskrisen förstörde hela byggmarknaden så till den grad att man la projektet i malpåse.

Med nya tider och ny rektor för Umeå universitet aktualiserades projektet. En ny utredning under ledning av Designhögskolans prefekt Tapio Alakörkkö – om behoven av arkitekter och om Umeå universitets förmåga att leverera – stärkte ambitionerna.

Även om de befintliga utbildningarna i Stockholm, Göteborg och Lund nog räckte för behoven i storstadsregionerna fanns en brist i övriga landet. Och i övriga världen; mer än tio procent av studenterna i Århus fick jobb i Mellaneuropa och/eller tigerekonomierna i Asien. Och många av de intervjuade arkitekterna var positiva till Umeå-utbildningens profil.

Integrerad design

En grundtanke är att bygga upp ett nära samarbete mellan de "institutioner" som kommer att utgöra "Konstnärligt campus"; som förutom Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och Humlab även ska inhysa inkubatorverksamhet, för nyföretagande inom området.

– Det gäller för oss att hitta en bra balans. Med kopplingar till övriga verksamheter på konstnärligt campus och till tre fakulteter – teknisk-naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk – är det viktigt med ett fungerande samarbete, säger Thomas Olofsson.

Så är det också stor spännvidd mellan de ämnen som ska ingå. Med en bas i arkitektur och arkitekturteori blir det kurser i arkitekturhistoria byggteknik, samhällsplanering, ekonomi, miljö, energi för att ge ett större perspektiv på yrkesrollen.

– Att ha ett stort och komplett universitet i ryggen ger ju fantastiska möjligheter, som de andra inte har, konstaterar Thomas Olofsson.

Nya vyer

Att utbildningen ges en internationell inriktning säger sig nästan självt med en rektor vars nätverk sträcker sig över hela världen. Och givetvis blir utbildningen Bologna-anpassad och bli öppen för utländska studenter, med en treårig grundutbildning och efterföljande Masterprogram.

Men studenterna kommer att ges ny utsikt även rent praktiskt. Under första läsåret från Tullkammaren i centrala Umeå, där källarvåningen nu byggs om till verkstäder och en annan våning ska innehålla studieplatser.

Men redan i början av 2009 inleds bygget av nya lokaler nedanför Konsthögskolan vid Umeälven. Totalt närmare 7000 m² i tre plan, som kanske kan ge en fingervisning om den arkitektoniska förnyelse vi kan förvänta oss från byggnadens framtida inneboende.

Redaktör: Michael Nordvall