"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-23

En lätt förbehandling kan skydda celler mot DNA-skadande läkemedel

NYHET Celler med aktiverat arvsmasseskydd överlever behandling med DNA-skadande läkemedel betydligt bättre än andra celler. Dessa resultat publicerar två Umeåforskare i en ”Breakthrough Article” i tidskriften Nucleic Acids Research.

För att skydda vår samlade arvsmassa i form av DNA från bestående skador finns speciella signalvägar som aktiverar de proteiner som behövs för att reparera DNA. Dessa signalvägar har liknande uppbyggnad i människor, andra däggdjur och även i enklare organismer, till exempel bagerijäst.

I den aktuella artikeln presenterar Olga Tsaponina och Andrei Chabes vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, att en förbehandling av jästceller med ämnen som ger en lätt aktivering av dessa skyddande signalvägar, skyddar cellerna när de sedan utsätts för en tuffare behandling med DNA-skadande läkemedel (cellgifter).

– En liknande förbehandling skulle eventuellt kunna användas även till cancerdrabbade personer för att skydda friska celler vid cytostatikabehandling. Cancercellerna har däremot ofta förstört dessa signalvägar för att kunna växa obehindrat och skulle därför inte skyddas av förbehandlingen, säger Andrei Chabes, universitetslektor och gruppledare vid institutionen.

Artikeln har valts ut av tidskriften Nucleic Acids Research till en ”Breakthrough Article” som utgör 2-3 procent av tidskriftens bästa artiklar, när det gäller originalitet, signifikans och vetenskaplig excellens.

För mer information, kontakta gärna Andrei Chabes. Han nås på:Telefon: 090-786 59 37
E-post: andrei.chabes@medchem.umu.se
www.umu.medchem.se

Klicka här för att ladda ner en pdf av artikeln från tidskriften Nucleic Acids Research.

Referens:
O Tsaponina, A Chabes: Pre-activation of the genome integrity checkpoint increases DNA damage tolerance Nucleic Acids Research, 2013, 1–8. doi:10.1093/nar/gkt820

Redaktör: Mattias Grundström Mitz