"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-08

En ny metod att studera proteinstrukturer

NYHET Denys Marushchak har i sin avhandling undersökt hur proteiner i supermolekylära strukturer är organiserade. Kunskapen är betydelsefull, t.ex. för att studera amyloidfibrer, ett slags trådliknande, gigantiska supermolekylära strukturer som man förknippar med Alzheimers sjukdom.

Det finns många proteiner som genom svaga krafter länkas samman till långa kedjor, som utgör att slags polymerer. Dessa typer av proteiner är vanligt förekommande i levande organismer och är t.ex. inblandade i musklers funktion och celldelning. Proteiner med dessa egenskaper är starkt förknippade med sjukdomar som Alzheimers, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Skellefteåsjukan och galna ko-sjukan.

Denys Marushchak presenterar i sin avhandling en ny metod för att undersöka hur proteinerna i sådana polymerer är organiserade. Metoden är ett komplement till redan befintliga tekniker för att studera proteiners struktur. I utvecklandet av den nya metoden har Denys Marushchak använt sig av datorsimuleringar och utvecklat nya analysmetoder för att tolka experiment med fluorescerande molekyler. I sina studier har han bl.a. undersökt strukturen för icke-muskelbildande aktin som förekommer i de flesta celler.

Resultaten i avhandlingen överensstämmer med tidigare studier när det gäller hur proteinets geometriska proportioner ser ut. Däremot visar Denys Marushchaks data att byggstenarna hos proteinet är organiserade på ett annorlunda sätt än vad man tidigare trott. Detta ger viktiga ledtrådar för den fortsatta forskningen om hur proteiner fungerar och om vad som händer när t.ex. amyloidfibrer bildas.

Denys Marushchak kommer ursprungligen från Kriviy Rih i Ukraina och påbörjade sina forskarstudier vid Umeå universitet hösten 2002.

Fredag den 16 februari försvarar Denys Marushchak, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Fluorescence studies of complex systems: Organisation of biomolecules”. Disputationen äger rum klockan 13.00 i KB3A9 (lilla hörsalen), KBC. Fakultetsopponent är docent Alexander Lyubartsev, Fysikalisk kemi, Arrhenius laboratoriet, Stockholm universitet.

För ytterligare information, kontakta: Denys Marushchak, Kemiska institutionen Telefon: 090-786 51 58
E-post: denys.marushchak@chem.umu.se staff.chem.umu.se/denys.marushchak/

Redaktör: Karin Wikman