"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-21

En offensiv satsning på 40 miljoner kronor ska stärka kemiområdet vid Umeå universitet – samarbet...

NYHET En mycket namnkunnig utredningsgrupp har presenterat ett förslag på hur Umeå universitet ska kunna stärka sin nationella och internationella position inom kemiområdet. Satsningen omfattar forskning och utbildning inom kemiområdet. Samarbetet med kemiindustrin i regionen är en mycket viktig pusselbit.

Åtta högre forskningstjänster kommer att lysas ut som en direkt följd av utredningen. I förlängningen kommer flera arbetstillfällen att skapas både i Umeå och Örnsköldvik. Detta är några av följderna av de förslag som presenteras i rapporten ’’Molekylärt samspel’’.

– Jag stödjer det mesta av utredningsgruppens förslag och slutsatser. Kemiämnet i Umeå måste utvecklas för sin egen del men också för att det är en så viktig kompetens för många av universitetets andra starka forskningsmiljöer. Nu har vi fått en utvecklingsplattform för kemiämnet som innebär att vi kan nå världsklass, säger Göran Sandberg, rektor för Umeå universitet, i en kommentar.

Utredningsgruppen bestående av: Bertil Andersson, chef för European Science Foundation, ESF, professor i biokemi vid Linköpings universitet och fd rektor vid Linköpings universitet, professor Karin Markides vice GD Vinnova, professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet samt tillträdande rektor vid Chalmers, Håkan Wennerström, ordförande i nobelkommittén i kemi, professor i teoretisk fysikalisk kemi vid Lunds universitet och professor Stefan Nordlund, dekanus naturvetenskaplig fakultet, Stockholms universitet, presenterar en rad förändringar för att utveckla verksamheten.

Campus Örnsköldsvik
I samarbete med Örnsköldsviks kommun och den kemiska industri som finns i Alfredshemsområdet vill man satsa på såväl forskning som utbildning. Gruppen föreslår en utveckling av ett näringslivsnära innovationscentrum på Campus Örnsköldsvik. Forskare och doktorander vid Umeå universitet föreslås förlägga en stor del av sina tjänster i Örnsköldsvik, en forskarskola kan komma att inrättas och man vill, i samarbete med Örnsköldsviks kommun, starta ett nationellt kemigymnasium.

– Jag anser att detta är en av de största och mest intressanta satsningarna inom kemiområdet i Sverige på mycket länge, jag tror att den, om man genomför det vi föreslår, kommer att få betydelse även nationellt och internationellt, säger Bertil Andersson, utredningsgruppens ordförande.

I Örnsköldsvik omsätter kemiindustrin 2-3 miljarder kronor per år. På Alfredshemsområdet finns företag som Akzo Nobel, Sekab, Efek, MoRe Research Domsjöfabriken och pilotanläggningen för etanoltillverkning.

- Hela det här förslaget är en fantastisk chans, inte bara för kemi- utan även biologiområdet. Att samverka med industrin i regionen är både naturligt och nödvändigt, det gynnar alla, säger Staffan Uvell, dekanus teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Peter Blomqvist, vd för Processum tar emot förslaget med stor entusiasm.
- Framtidens starka innovationsmiljöer bygger på excellent samverkan mellan näringsliv, universitet och samhälle. För oss som jobbar med framtidens bioraffinaderi handlar det mycket om framtidens kemi.

En sammanhållen institution
Utredningsgruppen föreslår också att den kemiska institutionens alla underavdelningar ska försvinna och att man skapar en sammanhållen organisation som får större slagkraft och där samspelet mellan de olika områdena utvecklas. Utbildningen ska reformeras och studenterna kommer att få lärare som alla är involverade i forskningsarbetet.

Inom forskningen kommer satsningarna att koncentreras till tre områden: biomolekylär kemi, molekylär miljökemi samt teknisk kemi. En offensiv satsning för att rekrytera två forskare inom varje område kommer att inledas. Initiativet till utredning har tagits av kemiska institutionen. Institutionen står inför flera utmaningar bland andra att vända det kraftigt vikande söktrycket till utbildningarna samt att lösa den generationsväxling som närmar sig när flera av institutionens ledande forskare går i pension.

Kontaktpersoner: Bertil Andersson, chef för European Science Foundation och utredningens ordförande Mobil: 0033 630 168 100
E-post: ceo@esf.org

Åsa Nson-Lindgren, prefekt kemiska institutionen Tel: 090 - 786 99 39 Mobil: 073 620 50 04

Peter Blomqvist, vd Processum Mobil 070-850 85 54

Redaktör: Carina Dahlberg