"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-14

"En poesi som ställer krav"

NYHET Vilka metoder ska vi egentligen använda oss av när vi studerar digitala miljöer och material? Frågan ställs av Julia Pennlert, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet, i ett samtal publicerat på nättidningen Populär poesi.

Ur intervjun: " – Jag tror att digital humaniora, som betonar samarbete och tvärvetenskaplighet har stor potential för litteraturvetare och humanister. Här har vi möjlighet att visa vad det är vi är bra på, och varför litteraturen fortfarande måste läsas och framförallt tolkas på ett sätt som datorer aldrig kan genomföra, säger Julia Pennlert.

– En datorassisterad metod, som jag använder mig av, när datorn till exempel hjälper mig att överblicka och processa ett stort material kan bara hjälpa mig en bit, resten av stegen måste litteraturvetaren fortfarande ta och här är ju just analyserandet, tolkandet och jämförandet – samt att dra historiska paralleller – något som humanister i allmänhet och litteraturvetare mer specifikt är duktiga på.

– Det är en kompetens som som kommer att behövas även i framtiden, och som kan synliggöras genom kombinationen av dator-människa metoder."

Läs hela intervjun på popularpoesi.se

Redaktör: Per Melander