"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-12

En studie av anakrona livsvillkor

NYHET Den 3e juni försvarar Christine Bylund sin avhandling ”Anakrona livsvillkor: en studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten”.

Text: Jonas Vågström

En studie av ankarona villkor

- Jag brukar säga att min relation till välfärdsstaten är den längsta jag haft i livet. Det säger Christine Bylund som den tredje juni disputerar med en studie om personer med funktionsnedsättnings tankar om relationer och familjeliv. Hennes egen erfarenhet av att leva med personlig assistans var en naturlig ingång i frågan.

- Jag brukar säga att min relation till välfärdsstaten är den längsta jag haft i livet.

I studien undersöks hur personer med olika typer av funktionsnedsättningar upplevt möjligheterna till relationer och familjeliv från sent 1940-tal fram till nutid. Möjligheterna har skiftat kraftigt, från att vara något som ansågs som både oönskat och omöjligt till att bli något som både blev möjligt och stöttades.
 
Under 1990-talet var den politiska ambitionen att personer med funktionsnedsättningar skulle kunna leva ”som andra”. Men de senaste decennierna har det blivit allt svårare att få rätt till stöd-och serviceinsatser. Förändringar i lagtolkning och praxis gör att allt fler inte får rätt till det de behöver.
 
- Berättelserna om nuläget är färgade av en stark rädsla för att inte blir förstådd i mötet med handläggare hos Försäkringskassan eller kommunen. För den som inte får det stöd som den behöver ter sig livsvillkoren snarlika de som fanns innan 1990-talet. Rädslan påverkar ens tankar, drömmar och möjligheter i vardagen. Man vill men vågar inte inleda relationer.
 
Studien visar att det både fanns och finns en funktionsmaktsordning i det svenska samhället. Personer med funktionsnedsättningar ges sämre levnadsvillkor än andra. Jag hoppas att min forskning kan bidra till att både synliggöra och förändra det, för välfärdsstatligt stöd kan ju också betyda frihet och jämlikhet.

Tid och plats för disputation

Den 3e juni, kl 10:00 i sal NAT.D.320 Naturvetarhuset, kommer Christine Bylund att försvara sin avhandling ”Anakrona livsvillkor: en studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten”. Opponent är docent Maria Bäckman, I Institutionen för etnologi, religionhistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.