"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-13

En tredjedel av alla nya läkarplatser till Umeå universitet

NYHET Regeringen föreslår i budgetpropositionen att läkarutbildningen ska byggas ut med 330 platser. Antalet platser nästa år ökar med 60, fördelade på alla de sex universitet som har läkarutbildning. Umeå universitet får 20 av dessa platser.

– Det här är ett kvitto på att regeringen har lyssnat på våra argument och att de har ett stort förtroende för vår läkarutbildning. Vi är glada över att kunna ta vårt regionala ansvar för att förbättra tillgången på läkare i Norrland och resten av landet. Det har visat sig att läkare som utbildas i Umeå har en större benägenhet att fortsätta sin yrkeskarriär i norra Sverige, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

En tredjedel av de nya läkarplatserna går till Umeå universitet. De resterande 40 platserna fördelas till Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet, med åtta platser vardera.

Utökningen vid Umeå universitet innebär också att det blir möjligt att påbörja en mer decentraliserad form av läkarutbildning, som i större utsträckning än idag ska ske ute i regionen.
– Det är mycket glädjande både för universitetet och regionen att vi har fått så många av de nya platserna. Vi har haft en väldigt stark uppbackning i regionen för utökningen. Nu har vi ett spännande utvecklingsarbete framför oss för att öka decentraliseringen i utbildningen, säger medicinska fakultetens dekanus Bengt Järvholm.

Kontaktpersoner:

Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Tel: 090-786 53 50
Mobil: 0703-18 12 75

Professor Bengt Järvholm, dekanus vid medicinska fakulteten Tel: 090-785 22 41
Mobil: 070-619 22 41

Redaktör: Carina Dahlberg