"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-29

En väg till läkemedel?Umeåforskare kartlägger streptokockenzym

NYHET Strukturen hos ett enzym som skyddar streptokocker mot immunförsvaret redovisas denna vecka i tidskriften Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) av bl.a. Ulrich von Pawel-Rammingen, forskare vid Umeå universitet.

Grupp A-streptokocker, Streptococcus pyogenes, hör till de vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna hos människan. Infektionerna varierar från relativt lindriga, till exempel halsfluss och scharlakansfeber, till allvarliga sjukdomstillstånd med livshotande chock. Trots tillgång till antibiotika har antalet streptokockinfektionerna fortsatt att öka under den senaste årtiondet.

Ulrich von Pawel-Rammingen är forskarassistent vid Umeå universitet. Som forskare vid Lunds Universitet identifierade han, i samarbete med Lars Björck, ett nytt streptokockenzym, IdeS, som med hög specificitet avväpnar antikroppar och som på så sätt skyddar streptokocker mot immunförsvaret (v Pawel-Rammingen et al., 2002, EMBO J., 21,1607). Enzymet har visat sig ha ovanliga egenskaper som nu studeras i detalj. I PNAS-artikeln presenterar forskargruppen – som förutom von Pawel-Rammingen och Björck består av fyra forskare vid Max-Planck-Institute of Biochemistry, Tyskland (Katja Wenig, Lorentz Chatwall, Robert Huber och Peter Sondermann) – en tredimensionell struktur av enzymet, som tillåter en detaljerad analys av hur det fungerar och specifikt känner igen antikroppar.

Kunskapen om strukturen kommer att vara värdefull vid utvecklingen av läkemedel i form av specifika hämmare till denna viktiga virulensfaktor. Strukturen visar dessutom att enzymet har så unika egenskaper att det utgör en egen grupp bland cysteinproteinaserna. Sådana kunskaper är mycket betydelsefulla ur både medicinsk och allmänbiologisk synvinkel och kan i framtiden bidra till förbättrade möjligheter att behandla infektionssjukdomar.

Kontakt: Forskarassistent Ulrich von Pawel-Rammingen, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, tel. 090-785 67 05, 6706 (lab), epost: ulrich.von-pawel@molbiol.umu.se

Referens: Structure of the streptococcal endopeptidase IdeS, a cysteine proteinase with strict specificity for IgG. Katja Wenig, Lorenz Chatwell, Robert Huber, Peter Sondermann, Max-Planck-Institute of Biochemistry; Ulrich von Pawel Rammingen, Umeå University; Lars Björck, Lund University. PNAS 29 november 2004.

Redaktör: Hans Fällman