"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-07-20

En vänbok tillägnad en kär kollega

NYHET Det är inte alla som får en bok tillägnad sig vid pensionen – men sen är inte Alf Arvidsson som alla andra.

Text: Jonas Vågström

Alf Arvidsson har verkat som professor i etnologi vid universitetet och institutionen sedan 2002 – och hans betydelse för såväl etnologiämnet som sina kollegor går inte att överskatta. Förutom att kunna bidra med goda allmänkunskaper och ett väldigt bra minne har Alf under åren haft viktiga funktioner som institutionens prefekt, etnologiämnets studierektor, ämnesföreträdare i etnologi, initiativtagare till och ledare av det narrativa seminariet och inte minst, ledare av det etnologiska seminariet.
 
Alfs intresse för musiketnologi, kulturarv, folkloristik och muntligt berättande har resulterat i flertalet forskningsprojekt, handledningar av doktorander och en mycket stor mängd texter - kurslitteratur, forskningspublikationer, recensioner, reflektioner och ren populärvetenskap.
 
Alf föräras nu med en vänbok. Boken heter ”Formbundet, Formbart!” och är skriven av ett urval av personer som på ett eller annat sätt har arbetat tillsammans med Alf genom åren. Kollegor som är, eller nyligen varit, knutna till ämnet etnologi vid Institutionen för kultur- och medievetenakaper vid Umeå universitet.
 
Som en spegling av Alfs intressen är flertalet av författarbidragen inriktade mot just berättande, narrativitet och musik. Flera olika perspektiv på berättande lyfts fram: olika former för berättande, hur berättelser skapar och utmanar positioner, hur de bearbetar centrala värden och sedan säger något om världen. Flera kapitel behandlar också musik i någon mening: sångtexter, musikscener, erfarenheter, meningsskapande.
 
Bokens titel ”Formbundet, Formbart” syftar till formens betydelse, oavsett om det gäller musik eller berättande, som flera av bidragen uppehåller sig vid. Namnet ska betona både det begränsade och produktiva I former. Hur former på ett sätt är resultat av olika kulturellt reglerade praktiker men hur de också kan fungera som både föremål och redskap för viktigt motstånd.

Medverkande till bokens uppkomst är: Bo Nilsson, Anna Sofia Lundgren, Susanne Holst, AnnCristin Winroth, Elin Wallner, Evelina Liliequist, Ingrid Åkesson, Jonas Rosenqvist, Linda Berg, Kim Silow Kallenberg, Helena Pettersson, Katarzyna Wolanik Boström, Anita Vaivade

Här kan man läsa boken i sin helhet